HYDRA, Kirstine Roepstorff, 2020

  • Hydra Udefra Web
Sønder Voldgade 7-9. Start ved hovedindgangen på Sønder Voldgade.

Du står nu foran Kanalbyens største kunstværk.

HYDRA er et parkeringshus og et kunstværk, som er formgivet af den internationalt anerkendte billedkunstner Kirstine Roepstorff, der er bosiddende i Fredericia.

For Kirstine Roepstorff har opgaven i høj grad handlet om at skabe liv og bevægelse i noget, som sædvanligvis er meget statisk: et parkeringshus.

Her kom hun frem til, at lys, vand og planter kunne være nøglen. 

Start med at kigge opad. På toppen af huset kan du se et stort messingkar. Fra karret løber et rør ned til plantebedet på jorden. På den måde giver huset liv til planterne, som med tiden vil vokse sig store og dække store dele af facaden.

Bevæg dig rundt om huset i urets retning og bemærk reliefferne i facaden.

Ved den modsatte gavl bliver du mødt af den gigantiske glasmosaik ’Øjet’.

Hvis du ser på øjet om eftermiddagen, vil du bemærke, hvordan lyset spiller inde i parkeringshuset. Men når mørket falder på, er det omvendt – så lyser det op og kan ses på afstand på grund af lyset inde fra parkeringshuset. Man kan også forstå det sådan, at øjet vogter over bilerne og byen.

Hvad får øjet dig til at tænke på?

Fortsæt hele vejen rundt om huset. Når du kommer til den anden langside, kan du se lamperne i farvet glas, som kunstneren selv har pustet i Tjekkiet.

Hvis du har lyst, er du velkommen til at træde indenfor og gå ad trappen op til taget. Inde i huset kan du opleve mosaikken fra en anden vinkel, og du kan møde de skulpturelle søjler 'vogterne'. 

På taget er der god udsigt til området.

Kender du 'HYDRA'?

Værkets titel referer til den græske mytologi, hvor det ni-hovede søuhyre HYDRA vogtede over indgangen til underverdenen fra sin hule under vandet. Vogtertemaet udtrykkes gennem øjet, der kan forstås som vogtende over byen og bilerne. Og gennem søjlerne inde i huset, der er skabt som abstraktioner over skakbrikker. 

Nu skal du finde 'På bedding'.
Baad Baenke Kanalbyen%20(1)

Når du har været rundt om HYDRA, sætter du kursen mod vandet. Gå ad Vendersgade forbi kontorhuset Port House og sæt kursen mod den lange mole.