Vejnavne med rødder i historien

En af visionerne for Kanalbyen er at skabe en ny bydel med rødder i historien. Kanalbyen er derfor planlagt som en moderne forlængelse af Fredericias historiske renæssancecentrum, og alle navne på veje og pladser tager afsæt i områdets og byens historie som kongeby, fæstningsby og en vigtig handels- og industriby.
  • Vejnavne

Du kan også downloade kortet med vejnavne her.

Neden for kan du se listen over alle navnene i området og få et par stikord om, hvilken betydning de gemmer på. 

Alfabetisk vejnavneliste

Ahlmanns Torv - Thomas Jürgen Ahlmann, ølbrygger og brændevinsbrænder.

Badeanstalten - Øst for Gl. Havn lå tidligere to militære badeanstalter.

Bersodde - Det oprindelige navn for den første skanse på stedet, og byens første navn.

Borgmestrenes Plads - Henviser til alle borgmestre i Fredericia samlet fra 1773 til nutiden.

Brøchners Torv - Købmand Thøger Brøchner havde blandt andet pakhus på stedet ved Gl. Havn.

Carolinelund - Tidligere lystanlæg i området.

Deichmanns Torv - Andreas Deichmann, proviantforvalter og kancelliråd.

Delmenhorstsgade - Grevskab, der var en del af den danske konges besiddelser.

Esplanaden - Et frit område mellem byens bebyggelse og fæstningens kastel.

Fisketorvet - Et af de to torve, der var planlagt fra grundlæggelsen af Fredericia.

Frederiksodde - Byens første bynavn indtil 1664, hvor det blev ændret til Fredericia.

Frederiks Kanal - Frederik 3. var konge af Danmark 1648-1670 og grundlagde Fredericia i 1650.

I 1660 blev Frederik 3. Danmarks første enevælde konge.

Færø Plads (Bastion) - Færø bastion skulle sammen med Pinneberg bastion beskytte den oprindelige kanalindsejling til Fredericia.
Garverstræde - Henviser til garverierne, der fandtes i byen.

Gl. Havn - Henviser til den første egentlige havn, der blev gravet i 1808-1816.

Gl. Pakhusstræde - Henviser til, at der i dette område tidligere lå mange pakhuse i nær tilknytning til Gl. Havn.

Havnemøllevej - Henviser til havnemøllen og blodmøllen, der lå i området.

Heklas Kaj - Hekla var et dampskib, kanonbåd, og med i både 1849 og 1864.

Hyrups Torv - Morten Petersen Hyrup, gæstgiver

Ilulissat Plads - Fredericias grønlandske venskabsby.

Kalkstræde - Henviser til produkt, der blev ind- og udskibet fra Gl. Havn

Kanonstræde - Gammelt oprindeligt gadenavn til Kastellet.

Kaptajn Fischers Plads - Otto Wilhelm Fischer, kaptajn og møller på Havnemøllen

Kastelsvej - Henviser til fæstningsbyen Fredericias kastel.

Krackes Torv - Fabrikant Diederich Hermann Kracke (1818-1865) flyttede fra Flensborg til Fredericia i 1837, hvor han grundlagde et stort sukkerkogeri. Sukkerkogeriet blev siden solgt til militæret og omdannet til tøjhus i Gothersgade.

Kongensstræde
Kulstræde - Henviser til produkt, der blev ind- og udskibet fra Gl. Havn

Langebro - Den nordlige pier ved Gl. Havn.

Loehrsvej - Fabrikant og konsul C.W. Loehr.

Mortensens Torv - Knud Julius Georg Mortensen, mægler

Peter Buhls Kaj - Dansk søhelt født i Fredericia 1789, død ved Lyngør 1812. Søn af borgmester Hans Buhl.

Pinnebergs Bastion - Pinneberg bastion skulle sammen med Færø bastion beskytte den oprindelige kanalindsejling til Fredericia.

Pinnebergsgade - Pinneberg var en del af den danske konges besiddelser.

Prinsens Kanal - Henviser til prins Frederik Carl Christian (den senere kong Frederik 7.), der opholdt sig i Fredericia 1834-1839.

Præsidenternes Plads - Fredericias øverste embedsmand havde i perioden 1650-1773 titlen præsident.

Saltstræde - Salt blev ind- og udskibet fra Gl. Havn

Schmidts Torv - Jacob Petersen Schmidt, tobaksfabrikant.

Skanseodde - Navnet på odden hvor Kastellet møder Lillebælt.

Skibsbroen

Slæbestedet

Stribbroen - Anlægsbro fra 1700-tallet, hvor alle skibe måtte lægge til inden havnen blev opført i 1808-1816.
Sophie Amalies Kanal - Dronning af Danmark, gift med byens grundlægger kong Frederik 3.

Sukkerstræde - Henviser til produkt, der blev ind- og udskibet fra Gl. Havn

Søndervold - Henviser til den del af fæstningsanlægget, der lå ud mod Lillebælt mod syd.

Tobaksstræde - Henviser til produkt, der blev ind- og udskibet fra Gl. Havn

Toldkammeret - Fredericia Toldkammer lå i dette område fra 1810'erne til 1941.

Utzons Torv - Jens Jacob Utzon, købmand

Valeurs Torv - Ulrik og Frederik Valeur trælasthandlere

Ved Kongens Punkt - dette sted er udgangspunkt for det cirkelslag, der danner Voldens bue.

Voldmesterstræde - voldmester var titlen på den opsynsmand, der førte tilsyn med fæstningsanlægget.

Wulffs Torv - Carl Abraham Wulff, garver, medlem af borgerrepræsentationen for mosaisk menighed.