Udviklingsplan for Kanalbyen

Frederikshuset

Den fysiske og strategiske plan for realiseringen af Kanalbyen

Kanalbyens udviklingsplan er det centrale styringsværktøj til at virkeliggøre visionen for Kanalbyen. Den er baseret på resultatet af en international konkurrence i 2010-2011, men er opdateret  i 2018 .

Udviklingsplanen består dels af en række strategier og fyrtårnsprojekter og dels af en fysisk plan for realiseringen af den nye bydel.


Fra industri til levende bydel

Kanalbyen opføres på et tidligere industriområde, der gennem mange år har spærret adgangen fra Fredericias centrum til Lillebælt.

Byudviklingen i området blev mulig, da kemifabrikken i området lukkede i 2004. I 2010 lukkede også det store skibsværft i området.  

I 2009 stiftede Fredericia Kommune og Realdania By & Byg et fælles arealudviklingsselskab, og der blev afholdt arkitektkonkurrence, mens et midlertidigt landskab blev etableret, og borgere og interessenter blev aktiveret. 

I 2012 blev udviklingsplanen for Kanalbyen besluttet, og siden da, har det handlet om at realisere planen.

I 2015 blev de første spadestik taget, og i dag bor og arbejder flere hundrede mennesker i Kanalbyen. Ikke mindst takket være de mange midlertidige aktiviteter i området, er Kanalbyen også blevet et populært mødested med mange aktiviteter og friluftstilbud.

Byudviklingen fortsætter med salg af byggefelter til investorer og etapevis byggemodning. Slutdatoen er ikke fastlagt, da det vil være afhængig af konjunkturerne hvor lang tid det tager at skabe en by med den ønskede kvalitet.

 

 • Kemira/skibsværftet Frem til 00'erne lå industrien som en barriere mellem by og hav. Foto: Flemming Hansen
 • P9120164 Børn På Sandområde 2009: Området bliver åbnet for offentligheden og taget i brug som et midlertidigt aktivitetsområde, der udtænkes med bidrag fra både borgere og arkitekter.
 • Hoveddiagram Udviklingsplan 2012: Udviklingsplanen for Kanalbyen vedtages.
 • Dscf9258x Kanalbyggeri 2014-15: Frederiks Kanal graves ud og byggeriet af de første boliger begynder.
 • Klimasikring 2 2016: Kanalbyen og Fredericias bymidte er nu klimasikret. her ses diget ved Gl. Havn, som er med til at beskytte området mod stormflod.
 • På Bedding - Kunst Langebro 2016: Langebro Pier med Gunhild Aabergs havnebænke indvies. Bænkene bliver startskudddet til Kanalbyens kunststrategi.
 • Indflytning Frederikshuset 2017: Frederikshuset tages i brug. De første beboere flytter ind i Kanalbyen.
 • Kunst Kongens Punkt 2019-2020: Indflytning i Langebro og Kongens Punkt. Begge byggerier er udtænkt i samarbejde med kunstnere, der er udpeget af Statens Kunstfond.
 • Promenaden og Frederiks Promenade 2021: Et nyt byrum har taget form langs Frederiks Kanal - med boligbyggerierne Promenaden og Oldenborghus og en ny promenade langs kanalen. Foto: Klavs Lind
 • Søndervold indvielse med børn 2022: Parken Søndervold indvies i Kanalbyen. Foto: Klavs Lind
 • Carolinelunden set fra luften 2023: Beboerne flytter ind i Carolinelunden mellem Frederiks Kanal og parken Søndervold. Foto: SH Luftfoto