Byudvikling

Kanalbyen Byggeplads
Aktuelle byggeprojekter
Se et kort over hvad der bliver bygget i Kanalbyen lige nu.
Hoveddiagram (1)
Udviklingsplan
Sådan udvikles Kanalbyen.
Legeskoven Bredformat
Søndervold
En ny naturpark åbnede i Kanalbyen i foråret 2022.
ES Jessen Kort
Vejnavne med rødder i historien
Alle navne på kanaler, veje og pladser i Kanalbyen tager afsæt i områdets og byens historie. Se, hvad de betyder. 
 • Kemira/skibsværftet Frem til 00'erne lå industrien som en barriere mellem by og hav. Foto: Flemming Hansen
 • P9120164 Børn På Sandområde 2009: Området bliver åbnet for offentligheden og taget i brug som et midlertidigt aktivitetsområde, der udtænkes med bidrag fra både borgere og arkitekter.
 • Hoveddiagram Udviklingsplan 2012: Udviklingsplanen for Kanalbyen vedtages.
 • Dscf9258x Kanalbyggeri 2014-15: Frederiks Kanal graves ud og byggeriet af de første boliger begynder.
 • Klimasikring 2 2016: Kanalbyen og Fredericias bymidte er nu klimasikret. her ses diget ved Gl. Havn, som er med til at beskytte området mod stormflod.
 • På Bedding - Kunst Langebro 2016: Langebro Pier med Gunhild Aabergs havnebænke indvies. Bænkene bliver startskudddet til Kanalbyens kunststrategi.
 • Indflytning Frederikshuset 2017: Frederikshuset tages i brug. De første beboere flytter ind i Kanalbyen.
 • Kunst Kongens Punkt 2019-2020: Indflytning i Langebro og Kongens Punkt. Begge byggerier er udtænkt i samarbejde med kunstnere, der er udpeget af Statens Kunstfond.
 • Promenaden og Frederiks Promenade 2021: Et nyt byrum har taget form langs Frederiks Kanal - med boligbyggerierne Promenaden og Oldenborghus og en ny promenade langs kanalen. Foto: Klavs Lind
 • Søndervold indvielse med børn 2022: Parken Søndervold indvies i Kanalbyen. Foto: Klavs Lind
 • Carolinelunden set fra luften 2023: Beboerne flytter ind i Carolinelunden mellem Frederiks Kanal og parken Søndervold. Foto: SH Luftfoto