Samarbejde om kvalitet

Belægning På Fisketorvet

Vær med til at bygge - Kanalbyen etablerer rammerne

Kanalbyen i Fredericia P/S etablerer de ydre rammer for den nye bydel i takt med bydelens udvikling. Der er allerede etableret en omfattende klimasikring og den første kanal. Dertil broer, promenader mm.

Byrum på de enkelte matrikler, det vil sige gårdrum, taghaver med videre, etableres af bygherre i forbindelse med bebyggelsen.

Gamle Skibe I Gl Havn

Kanalbyen har ledige byggefelter til boliger, kontorerhverv, kultur og institutioner

Som bygherre i Kanalbyen tilbydes du

- Mulighed for at bygge boliger med attraktiv beliggenhed

- Mulighed for at bygge nye arbejdspladser inden for kontor, offentlig service, detail og andre erhverv

- Mulighed for op mod 20.000 m2 til kulturelle formål

- Mulighed for 15.000 m2 detailhandelsbyggeri

Kanalbyen er en spændende ny bydel, som allerede er fuld af byliv, kunst og fællesskab. Og med kanaler, hav og by lige uden for døren mener vi, at området er meget attraktivt at investere i. Det er et privilegie at være med til en spændende byudvikling på en så markant placering.

Peter Olsson, AP Pension

Carolinelunden G%C3%A5rdrum%20Officersti

Fælles arbejdsgrundlag

Kanalbyen i Fredericia P/S lægger stor vægt på dialogen med de enkelte investorer, som skal opføre byggeri i tråd med projektets vision, udviklingsplan og kvalitetsmål.

Udviklingsplanen er vores fælles udgangspunkt. Dertil har vi udgivet materiale i form af et kvalitetsprogram og et inspirationshæfte om arkitektonisk mangfoldighed.

10682 Hsa 64
Peter Kirketofte
Projektdirektør pki@kanalbyen.dk 41 76 14 50