5. Naturen ind i byen

  • Haverne Web Andreas Omvik
Søndervold

Nu står du midt i Fredericias nye naturpark Søndervold. Du er velkommen til at tage plads ved de opstillede borde/bænke langs stien.

Søndervold er en vigtig brik i Kanalbyens udviklingsplan, fordi den genfortolker den del af det historiske voldanlæg, der ikke længere eksisterer i en ny, grøn strækning. Og sammen med det historiske voldanlæg skaber Søndervold en lang, grøn rute, som Fredericianerne kan benytte, når de skal gå eller løbe en tur.

Fra gødningsfabrik til biodiversitet

Fortællingen om den grønne udvikling i området bliver sat på spidsen, hvis man tænker over, hvad dette område har været brugt til før det blev til en naturpark.

For lige her, hvor planterne vokser til glæde for mennesker og dyr, ja, her lå den store gødningsfabrik Kemira, også kaldet ’Syren’ fra 1910 og helt frem til 2004. Og nej, det var ikke økologisk gødning, der blev fremstillet på fabrikken med de sødligt lugtende skorstene.

Parken er anlagt i 2021 - i zoner, der er inspireret af områdets natur med kyst, vold, skove og overdrev. Her er sat 3.200 træer og buske og sået mere end 250 forskellige plantearter. Alle sorter er nøje udvalgt i forhold til, hvordan de vokser sammen med andre planter, og hvilke dyr og insekter de kan tiltrække.

Det gælder for eksempel hvidtjørn, hvis store blomsterflor virker som en magnet på bestøvende insekter. Eller vinter-eg, der er et af de træer i Danmark, der har flest tilknyttede svampe og insekter.

Hvis du ser godt efter, kan du måske kende nogle flere af de naturtyper man møder på egnen? 

 

Byhaven Søndervold

Ideen om, at der skulle være en fælles byhave her i Kanalbyen opstod i 2012 som en midlertidig aktivitet, der skulle være med til at kickstarte området.

Havefælleskabet blev hurtigt populært og voksede til at blive et kendt fristed i Fredericia. Og efterhånden som årene gik, blev det mere og mere tydeligt, at den midlertidige aktivitet havde så stor værdi for området, at den skulle være en permanent del af Kanalbyen. Og på det grundlag blev byhaven i Søndervold etableret i 2022.

 

Udviklingen fortsætter

Fortællingen om Kanalbyen slutter med et kig ind i fremtiden.

Hele området omkring Gammel Havn skal også udvikles med boliger, butikker kontorer og andre funktioner. Efterhånden som Kanalbyen sælger flere byggefelter til byggeri, bliver området byggemodnet med veje og kanaler.

Det er svært at spå om, hvor lang tid det tager at udvikle hele Kanalbyen, da det afhænger af fremtidens marked for salg af byggegrunde til boliger, kultur og erhverv. Men vi er godt på vej!

Tak for besøget, og kom snart igen.

 

Arkitektur og byrum


Søndervold er designet af SLA Architects.