2. Havnehygge og klimasikring

  • Cafe Mums
Gothersgade 42 ved Gl. Havn og Café Mums.

Nu står du i bunden af lystbådehavnen Gl. Havn.

Herfra har du et godt kig op mod Fredericia bymidte via Gothersgade, og du skal ikke gå ret langt, før du er i Fredericias travle handelscentrum med butikker, cafeer og meget mere.

Den form for byliv vil du også kunne opleve her i fremtiden. Når området her ved Gammel Havn skal udvikles, bliver det med masser af udadvendte funktioner med mulighed for butikker, kultur og uddannelsesinstitutioner. Ideen er, at bylivet her vil smelte sammen med livet i bymidten.

Klima-diget

Hvis du vender blikket mod vandet igen, kan du se et dige i beton med grønne bede, som omkranser hele lystbådehavnen. Diget udgør en rekreativ promenade, hvor man kan gå og nyde nærheden til vandet.

Men diget har også en anden vigtig funktion.

Diget er nemlig med til at beskytte området mod stormflod. En hændelse, som der desværre er risiko for her i Fredericia.

Hævet terræn

Diget sikrer ikke området mod havet alene. Partnerskabet bag Kanalbyen har hævet hele den del af den nye bydel, der ligger til venstre for Gammel Havn (når du kigger ud over havnen) til 2,5 meter over dagligt vande. Opfyldet består af jord, der kommer fra den udgravede kanal og byggeprojekter i området.

På toppen er der tilført ren jord. Det har været nødvendigt fordi jorden her i området blev forurenet, da havnen var industriområde.

I Søndervoldgade Kvarteret, der hvor du startede ruten, ligger det naturlige terræn højere, og husene etableret på et ekstra hævet niveau.

Tilsammen sikrer disse foranstaltninger Kanalbyen og bymidten mod stormflod og forventede havvandsstigninger.

Arkitektur og design

Byrummet og diget omkring Gammel Havn, inklusive bedene med beplantning a la ’Østjysk strandeng’, er designet af SLA Architects.

Fortsæt på den anden side af Gammel Havn. Find kanalen og følg den til du er kommet over Købmagergade og træder ind på Frederiks Promenade. Stop ved den røde bro og kunstværket med de farvestrålende master.

Klik på 3-tallet på kortet nedenfor når du er fremme.