1. Fra industri til levende bydel

  • Langebro Cykel
Toldkammeret 9 

Du står på en nyanlagt plads mellem kontorhuset Port House og boligbebyggelsen Langebro, som også rummer en Michelin-restaurant.

Set lidt mere fra oven, står du lige midt i Danmark og lige midt mellem en historisk by og et levende hav.

Frem til 00’erne var området her på havnen fuldt af travle arbejdspladser. Området har været i brug som erhvervshavn i flere hundrede år, men i 1900-tallet tog udviklingen for alvor fart i området, der snart var omdannet til et inferno af skorstene, siloer og tung trafik. Arbejdspladser som Fredericia Skibsværft og gødnings fabrikken Kemira dominerede området og tegnede billedet af Fredericia som en driftig industriby.

I starten af dette århundrede begyndte nye vinde dog at blæse over kajkanten fra verdens havnebyer. I byer som New York, Aarhus og København havde man fået øjnene op for at udvikle boliger og erhverv på de tidligere erhvervshavne. Og mens industrien og de rygende skorstene flyttede ud af de tættest befolkede områder, opstod nye, levende bydele, hvor mennesker kunne nyde nærheden til vandet i god afstand til fabrikkerne.

En ny bydel ser dagens lys

Byrådet her i byen kunne se en sådan udvikling til gavn for Fredericia, og i 2007 blev det vedtaget, at denne del af havnen fremover skulle være hjemsted for boliger, erhverv og kultur.

Til det formål stiftede Fredericia Kommune og Realdania By & Byg et fælles selskab, der skulle stå for byens udviklingsplan og anlæg af veje, klimatilpasning, kanaler og byrum. Selskabet skulle samtidig sælge byggefelter til bygherrer, der opfører bygninger, som understøtter udviklingsplanen for området.

Et af de første skridt var at udskrive en konkurrence om udviklingsplanen for den nye bydel, og i 2011 kunne Fredericia Kommune og Realdania By & Byg præsentere planen for ’Kanalbyen i Fredericia’ (Der dengang hed Fredericia C).

Hvad der helt præcist stod i den udviklingsplan, vil du blive meget klogere på, hvis du fortsætter til de næste nedslagspunkter på denne rute.

Kan du fornemme stedets historie?

Prøv at kigge dig omkring.

Måske kan du fornemme stedets historie i den nye arkitektur?

Det kunne fx være i belægningen, der lige som på en havn er en kombination af forskellige underlag.
- Eller i brugen af materialet corténstål, som kendes fra containere og fragtskibe. Du finder det i kanten af pladsen og på husenes altaner.

Det gamle slæbested til små både og den lange mole er bevaret fra den gamle erhvervshavn. Det bruges i dag som et udflugtsmål, hvor man kan fiske og spotte marsvin, der ofte leger i vandet ud for molen.

Bag kontorhuset Port House kan du se den moderne erhvervshavn ejet af ADP (Associated Danish Ports). Naboskabet til erhvervshavnen er noget af det, der bliver håndteret i byudviklingen, og lige nu er en støjmur mellem boligområdet og erhvervshavnen på tegnebrættet.

Arkitektur og design

Kanalbyens udviklingsplan er skabt af et Hollandsk/dansk team under ledelse af hollandske KCAP. Den blev udgivet som en dynamisk plan for områdets fysiske, strategiske og økonomiske udvikling i 2012. Planen revideres løbende.

Denne del af Kanalbyen, også kaldet Søndervoldgade Kvarteret, er udviklet af A. Enggaard A/S. Udearealerne her er designet af landskabsarkitekterne SLA Architects og husene er tegnet af SHL Arkitekter. Kontorbygningerne ejes af ADP (Danish Associated Ports).  

Fakta om Fredericia Skibsværft

Mens de fleste industrivirksomheder var flyttet ud af området i løbet af 00’erne, lå Fredericia Skibsværft lige her, hvor vi står nu, fra 1916 og frem til 2010, hvor det flyttede til Lindø. Værftet var en stor arbejdsplads, der har været med til at brødføde Fredericianerne i generationer. Derfor var var det ikke uden modstand, da Fredericia Byråd besluttede at værftet skulle flytte ud til fordel for det nye byområde. For nogle familier betød det enden på en epoke i byen. For andre opstod der nye muligheder, for indbyggerne i Fredericia kunne nu igen få adgang til havnefronten og Lillebælt.

Når du er færdig med at nyde udsigten, skal du følge kajkanten ca. 300 meter til du når bunden af Gammel Havn med lystbåde og Cafe Mums. Klik på 2-tallet, når du er fremme.