4. En trappe og en konge med en passer

  • Afstand
Kongens Punkt / trappen for enden af Frederiks kanal

Du står nu for enden af Frederiks Kanal ved et trappelandskab mellem promenaden og kanalen.

Tag et hvil på trappen, mens du hører mere om stedet.

Langs Promenaden kan du se en række bygninger. De huser ejerlejligheder, lejeboliger, ungdomsboliger og forskellige erhverv. På den anden side af kanalen opføres Carolinelunden, som er boliger i form af lejligheder, townhouses og rækkehuse.

Byrummet du er i nu, er designet til ophold og afslapning, men bliver også brugt af den lokale crossfit klub, der skubber traktordæk op ad zigzag stien.

 

Vandspejlet stiger

Som du kan se, er der god afstand mellem promenaden og vandspejlet, men takket være trappen kan vi komme tæt på vandet alligevel. Afstanden mellem kajkant og vandspejl fungerer som en buffer, der fremtidssikrer området og husene. Det er nødvendigt, fordi vandspejlet stiger som følge af klimaforandringerne. Og allerede når vi når år 2100 vil vandet være op til en lille meter højere end i dag.

 

Et kongeligt centrum

Byrummet her - og boligbyggeriet bag dig - har fået navnet ’Kongens Punkt’.

Navnet peger igen tilbage på Frederik den 3., for det var præcis dette sted kongen udpegede som centrum for en prægtige idealby og kongeby, han drømte om at skabe her i Fredericia.

Historien siger, at Kongen slog et cirkelslag på et kort med en passer. Centrum var her, hvor du står nu. For lige her – midt i Danmark og bag et moderne voldanlæg, var det helt oplagt at bygge rigets nye centrum, set med hans øjne.

Som bekendt blev det ikke Fredericia, der løb af med titlen som kongeby, men tænk engang, hvordan Fredericia og Danmark ville se ud i dag, hvis det var gået efter kongens planer…

Arkitektur og byrum

Byrummet for enden af kanalen er designet af SLA Architects.
Husene langs promenaden, Promenaden/Oldenborgsus og Frederikshuset, er tegnet af Laban Arkitekter, Sahl Arkitekter/ON+ PLS. 
Bebyggelsen Kongens Punkt for enden af kanalen er tegnet af Skala Arkitekter.
Carolinelunden på den modsatte side af promenaden er tegnet af Arkitema Architects.
 

 

For at komme frem til næste stop skal du:

 - Gå tilbage langs kanalen på modsatte (venstre) side

 - Gå til venstre af Dehlmenholmsgade til du rammer parkstien.

- Nu kan du klikke på  5-tallet.