3. Ideer fra 1600-tallet er stadig gode

  • ES Jessen Kort Bred
Købmagergade 101 /Hjørnet Købmagergade Frederiks Promenade

Du står nu på hjørnet af Frederiks Promenade og Købmagergade. Hvis du kigger op ad Købmagergade, kan du se gennem hele bymidten op til Byens voldanlæg.

Det er ikke tilfældigt. Fredericia er anlagt som fæstningsby. Omkranset af en vold og med en byplan som et skakbræt.

De lange lige gader og centrale pladser gjorde det muligt for 1600-tallets hærchefer at opmarchere tropperne hurtigt og føre dem ud på voldene når der var angreb. Gaderne var også velegnede til at overskue byen og havet – og til at skyde nedad, når byen blev angrebet.

I dag står byens stramme gadenet som et lysende eksempel på 1600-tallets byplanlægning. Og som en del af vores kulturarv. Og netop det historiske særkende, er noget, som bliver hyldet og understreget i udviklingen af Kanalbyen.

Hvor de nord-sydgående linjer blev brudt i industriens tid, er linjerne nu igen intakte hele vejen fra volden til kajkanten. Og byens stramme gadenet føres videre i udviklingen af Kanalbyen.

Også navne på de nye gader og byrum er hentet med inspiration fra stedet historie som kongeby, fæstningsby og en vigtig handels- og industriby.

Kongelige kanaler

Ideen om at skabe en kanalby her i området er også en historisk ide. Da Frederik den 3. anlagte fæstningsbyen Fredericia i 1600-tallet, drømte han netop om en kanalby efter hollandsk forbillede.

Kanalerne blev aldrig realiseret i Kongens egen tid, men den dukkede op til overfladen igen i 2010, da et dansk/hollandske team arbejdede på et forslag i konkurrencen om en plan for Kanalbyen. Og da holdets forslag gik hen og vandt konkurrencen, stod det fast, at området skulle udvikles som en kanalby.

I 2015 blev Frederiks Kanal anlagt, og siden da er promenaden og husene kommet til. De første beboere flyttede ind her ved promenaden i 2017.

I de kommende år, skal der graves endnu en kanal. Den kommer til at starte her hvor du står nu, og vil munde ud i Lillebælt.

For at komme frem til næste stop skal du fortsætte ca. 200 meter langs Frederiks Kanal, til du når trappeområdet for enden af kanalen.

Klik på 4-tallet på kortet nedenfor, når du er fremme.