Ved Kongens Punkt

  • Afstand Joan Barløse
Pladsen Ved Kongens Punkt er udformet som en siddetrappe, der skråner ned mod Frederiks Kanal.

Siddetrappen gør det muligt at komme helt tæt på vandet, som står relativt lavt i kanalen af hensyn til stormflodshændelser og stigende havvand.

Byrummet er tilplantet med hjemmehørende arter, så der er frodigt en stor del af året.