Ordensregler for leje af haver i Foreningen Byhaverne Søndervold

1

Byhaverne i Søndervold kan lejes af alle medlemmer i Foreningen Byhaverne Søndervold. Foreningsmedlemmer skal være bosiddende i Fredericia Kommune.

2

 1. Der kan kun lejes én byhave pr. medlem (medlemskab gælder for en hel husstand). Der er i alt 60 byhaver til rådighed til privat brug, 10 haver + drivhus til dyrkning i fællesskab samt 10 haver til institutioner
 2. Byhaverne må ikke overdrages til andre uden for medlemmets husstand.
 3. Som en del af medlemskabet gælder også retten til at bidrage til dyrkningen af fælleshaverne på friland og drivhus.
 4. Medlemmer kan have sin byhave i maks. 4 år. Det er muligt at fortsætte som medlem uden byhave og komme på venteliste.
 5. Alle medlemskaber indgås via medlemsbetaling og kvittering.

 

3

 1. Ledige haver tildeles medlemmer af foreningen efter en venteliste, der administreres af foreningens kasserer.
 2. Der betales et årligt medlemskontingent til Foreningen Byhaverne Søndervold. Opkræves fra 1. februar i forbindelse med sæsonstart, dækkende perioden 1. februar – 31.januar. Der er sidste frist for betaling 1.marts. Medlemskabet ophører automatisk og uden varsel, hvis kontingentet ikke er betalt senest en måned efter påkrav.
 3. Kontingentet er inklusive forbrug af vand, jord og kommune-kompost.
 4. Der findes to slags medlemskaber: ’Medlemskab med personlig byhave’ og ’medlemskab uden personlig byhave’. Begge medlemskaber giver ret til at bidrage til dyrkning af fælleshaver på friland og i drivhus og deltagelse i arbejdsgrupper mv.
 5. Størrelsen på kontingentet på begge typer af medlemskaber fastsættes den årlige generalforsamling.
 6. Ved opsigelse af medlemskab tilbagebetales der ikke forudbetalt leje.

 

4

 1. Både personlige og fælles byhaver skal til enhver tid fremtræde i ordentlig stand.
 2. Der må ikke opsættes hegn rundt om de private byhaver. Der kan dog opstilles mindre stativer til klatreplanter mv.
 3. Der må kun benyttes organisk gødning og ikke gødning eller ukrudtsmiddel, der indeholder pesticider.
 4. Alle medlemmer er medansvarlige for at holde foreningens område ryddet for affald og ukrudt.
 5. Der er fælles basishaveredskaber til rådighed i aflåst drivhus.

 

5

 1. Tilknyttet foreningen er haveskur, drivhus + inventar, bordebænkesæt, vandposter, diverse haveredskaber og trillebøre. Alle i foreningen bidrager til vedligeholde og passe på disse. Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes.