Vejarbejde i Sønder Voldgade Kvarteret

  • Vejarbejde i Norgesgade Her på Norgesgade bliver der anlagt fortov, og trafikken prioriteres med skilte. Foto: Joan Barløse
Nu færdiggør Enggaard A/S terrænet omkring det nye p-hus HYDRA, og samtidig anlægges cykelsti og fortov i Norgesgade. Arbejderne medfører mindre forstyrrelser af trafikken i den kommende tid, og parkeringen reguleres i området.
Opdatering pr. 9. november 2021: Vejarbejderne i Sønder Voldgade Kvarteret har taget længere tid end oprindelig ventet, og nu udestår blot asfaltering af Sønder Voldgade.

I Sønder Voldgade Kvarteret i den vestlige del af Kanalbyen har Enggaard A/S opført Bådhusene og Langebro – og senest det nye kunstneriske parkeringshus HYDRA. Nu har bygherren taget fat på at færdiggøre belægninger ved p-huset og anlægge kantsten og fortove, og samtidig anlægger Enggaard A/S cykelsti og fortov på begge sider af Norgesgade for Fredericia Kommune.

For beboere og gæster i Kanalbyen betyder det, at det i løbet af den kommende uge og frem til slutningen af juni bliver nødvendigt at spærre dele af Sønder Voldgade for trafik, mens Enggaard A/S fjerner asfalt og regulerer terrænet. Det sker i etaper, og i første omgang er det strækningen ved p-huset, der spærres.

Beboerne kan her komme til deres boliger via Sundegade, og i hele perioden er det muligt at komme til boligerne via enten Sundegade, Gothersgade eller Vendersgade, og man kan i hele perioden komme ind i p-huset via Sundegade. Der bliver opsat gule omkørselsskilte, så det hele tiden står klar, hvilken vej man kan tage.

Hold øje med p-skilte

Samtidig bliver der i nærmeste fremtid opsat parkeringsforbudsskilte flere steder i kvarteret, da gader og veje fremover skal friholdes mere for biler, efter at parkeringshuset er taget i brug. Man skal derfor holde øje med skiltningen, når man vil stille bilen i den kommende tid.

I Norgesgade er der kun ét spor åbent i arbejdsperioden, og der er prioriteret kørsel (skilte med hvid og rød pil), mens arbejdet med cykelsti og fortov står på.

Som led i arbejdet på Norgesgade bliver også vejkrydset, hvor Vesthavnsvej krydser Norgesgade og bliver til Sønder Voldgade, ændret. Trafikken på Norgesgade, som hidtil har haft ubetinget vigepligt i krydset, bliver fremover prioriteret ved, at hajtænderne flyttes, så man i stedet får vigepligt ved Norgesgade, når man kommer fra Vesthavnsvej eller Sønder Voldgade.

Til sommer kommer turen til Sundegade, som forbinder Norgesgade og Vendersgade langs p-husets nordside. Vejen ensrettes i retning mod vest, og der bliver anlagt fortov på sydsiden mod HYDRA. Det er planen, at dette arbejde finder sted i den første halvdel af juli, hvorefter de samlede vejarbejder i kvarteret vil være afsluttet midt i juli.

Klargøring af bådpladser

Også langs Gammel Havn er der tydelige aktiviteter i denne tid. Her etablerer Fredericia Kommune nemlig pladser til bådparkering i forbindelse med en opgradering af det populære havneindløb – et arbejde, som forventes afsluttet i løbet af maj.

  • Vejarbejde i Sønder Voldgade Enggaard A/S færdiggør belægninger på Sønder Voldgade i den kommende måneds tid, i første omgang her ved p-huset HYDRA. Foto: Joan Barløse