Små fisk skal gå i børnehave i Kanalbyen

  • Fiskebørnehaver Fisk2 Fiskebørnehaverne, eller de såkaldte ’biohuts’ er placeret langs med Frederiks Kanal i Kanalbyen. Kanalbyen i Fredericia
Naturpark Lillebælt åbner nu tre små fiskebørnehaver i Kanalbyen. Som beboer eller studerende i området kan man hjælpe med at overvåge projektet.

Som et led i projektet ”Bælt i Balance” bliver der i januar 2022 opsat 56 fiskebørnehaver eller såkaldte ’biohuts’ i Naturpark Lillebælt. 12 af dem er nu placeret i Kanalbyen.

Biohuts består af et stålbur, som i midten indeholder flere mindre gitterkasser, således at det kun er de mindste fisk, som kan komme i sikkerhed i midten af buret. Buret er desuden fyldt op med østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Her finder fiskeyngel mad og kan være i sikkerhed for større rovfisk, mens de vokser sig større og stærkere.

Søger hjælpere til at måle på resultaterne

Erfaringer fra Middelhavet viser, at biohuts giver hurtig effekt i form af flere fisk og øget biodiversitet i vandet. 

Og snart vil det vise sig, om samme gode resultater kan opnås i havnene omkring Lillebælt.

Da midlerne i projektet er begrænsede, vil Naturpark Lillebælt og partneren DTU Aqua gerne i kontakt med studerende eller frivillige, som har tid og lyst til at hjælpe med overvågningen af fiskebørnehaverne. Det kan fx ske ved at holde et undervandskamera på en stang og filme i et par minutter på bestemte steder i Kanalbyen her i sommeren 2022.


Er du interesseret i at være frivillig? Så få mere information her:

Naturpark Lillebælts "jobopslag" på Facebook

Info om fiskebørnehaverne på Naturpark Lillebælts hjemmeside

Fakta

-En Biohut vejer ca. 23 kg og er 80 cm høj, 50 cm bred og 36 cm dyb (se foto)

- Du finder de nye biohuts her: Kolding Inderhavn, Kolding Lystbådehavn Nord og Syd, Skærbæk Lystbådehavn, Kanalbyen Fredericia, Middelfart Marina og Lillebæltværftet i Middelfart.

- Bælt i Balance er et samarbejde mellem Naturpark Lillebælt, universiteter og en lang række organisationer. Projektet handler om forbedringer, forskning og formidling af Lillebælt, så folk får en dybere forståelse for de marine og kystnære områder, samt en fascination, glæde og lyst til at besøge hav og kyst på ny. Etablering af biohuts er en del af de konkrete forbedringer i havmiljøet – tiltag som skal give bedre levevilkår for torsk, havørred og marsvin og færre krabber.

- Du kan læse mere om Naturparken og Bælt i Balance på https://naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance/

  • Opsætning Af Biohuts Krediter Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt
  • IMG 2715 Naturpark Lillebælt
  • Biohut2 Naturpark Lillebælt
  • Biohut1 Naturpark Lillebælt