Nyt kunstværk i Kanalbyen er en hilsen til havnen

  • Kajens Grammatik 1 Web De fire af i alt fem master skal stå på kajen ud til Frederiks Kanal, hvor kanalens nordlige bred møder Købmagergade. Visualisering: Borgman | Lenk
Søfolk og arbejdsmænd har i generationer givet liv til havnen i Fredericia. Til efteråret får de en kunstnerisk hilsen, når et nyt værk af kunstnerduoen Borgman | Lenk indtager en prominent plads ved Frederiks Kanal.

De to nye boligbyggerier Promenaden og Oldenborghus er stærkt på vej i Kanalbyen i Fredericia, og som det er tradition i bydelen, bliver der også opført et kunstværk i tilknytning til byggerierne. Bag værket ”Kajens Grammatik” står den dansk-tyske kunstnerduo Anna Borgman og Candy Lenk, som har gjort det til et speciale at skabe kunst, der passer til et givet sted.

- Det er ikke altid lige nemt at finde et tema, når man skal lave kunst i byen, men det her er et karakterfuldt sted med en tydelig atmosfære. Det har været oplagt at tage udgangspunkt i Fredericias og især Kanalbyens placering i det gamle havneområde, i mødet mellem by og vand, hvor vi tydeliggør stedets historie gennem nogle tegn, som er inspireret af søvejens særlige sprog af bøjer, sømærker og fyrtårne, der fungerer som pejlemærker om natten, fortæller kunstner Anna Borgman.

Kajens grammatik består af fem farverige master, som får en meget central placering, når de sættes op i efteråret 2021. De fire af masterne skal stå på kajen ud til Frederiks Kanal, hvor kanalens nordlige bred møder Købmagergade, og hvor de samtidig markerer ankomsten til en ny kanalpromenade, der anlægges med træer, bænke og anløbsplads for små både. En enkelt mast placeres lidt længere mod nord, hvor Promenaden og Oldenborghus støder sammen.

Et sted fyldt med liv

- Det bliver et dejligt kunstværk til et sted, som bliver fyldt med liv. Både unge og ældre vil blande sig her, og det er planen, at der skal være café eller restaurant med udeservering netop her. Arkitektur, vand, liv og kunst kommer til at gå op i en højere enhed, siger Jesper Bach, indehaver af Bach Invest A/S, som er bygherre på både Promenaden og Oldenborghus.

Mens Promenaden skal rumme ejerlejligheder ud til kanalen, overgår Oldenborghus til Boligkontoret Fredericia, der lejer boligerne ud som almene ungdomsboliger.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det her bliver et fantastisk sted i byen, også for de unge mennesker, som i årets løb flytter ind i Oldenborghus. Det nye kunstværk kommer til at understrege en livlig og maritim stemning i kvarteret omkring kanalen og de nye boliger, siger Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia.

En oplevelse både dag og nat

Også i de mørke timer kommer Kajens Grammatik til at spille en rolle. Nogle af masterne har nemlig indbygget lys, der automatisk tændes, når mørket falder på. På den måde tilbyder værket forskellige oplevelser på forskellige tider af døgnet.

- Kajens Grammatik er en hilsen til havnen og alle de søfolk og arbejdsmænd, som gennem tiden har befolket den. Det bliver et rigtig fint værk, som møder alle dem, der befolker den nye by - både de nye beboere, fodgængerne og endda de gæster, der kommer ad vandvejen og oplever værket i et særligt perspektiv, siger Tim E. Halvorsen, projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia P/S.

Kanalbyen i Fredericia arbejder ud fra en kunststrategi, der går ud på at samarbejde tæt med private bygherrer, kunstnere og fonde om at tænke kunst sammen med de nye byggerier og byrum.

 

Kunstprojektet ”Kajens Grammatik” er støttet af:

• ADP
• Arbejdernes Landsbank
• Bach Invest A/S
• Boligkontoret i Fredericia
• Den Jyske Kunstfond
• Kanalbyen i Fredericia
• Statens Kunstfond

Arbejdernes Landsbank er hovedsponsor for kunst i Kanalbyen frem til 2022.

CJ Anlæg anlægger Kanalpromenaden og opstiller i den sammenhæng det nye kunstværk.

  • Kajens Grammatik 2 Web Nogle af masterne i værket Kajens Grammatik har indbygget lys, der automatisk tændes, når mørket falder på.
  • Promenaden I Fredericia Web Boligbyggeriet Promenaden. De fire af masterne i Kajens Grammatik kommer til at stå på den lille plads i hjørnet af kanalen i billedets forgrund - og den femte mast lidt længere oppe ad Købmagergade. Visualisering: LABAN Arkitekter