Nyt campus skal ligge i Kanalbyen

  • Kort med placering af campus Luftfoto af Kanalbyen i Fredericia med fremhævelse af byggefeltet, hvor campus skal ligge.
Fredericia Kommune køber attraktiv grund i Kanalbyen til brug for Fredericias nye uddannelsescampus.

Studerende i Fredericia kan se frem til et uddannelsesmiljø i attraktive rammer på kanten af Lillebælt. Mandag den 14. december godkendte et enigt Fredericia Byråd købet af en attraktiv grund i Kanalbyen og kickstarter dermed visionen om et nyt campus i Fredericia.

I Budget 2021 besluttede byrådet at købe en grund for at etablere Fredericia Kommunes andel af et uddannelsescampus i Kanalbyen. Fredericia Kommunes byggeri skal udgøre kernen i et større campusområde, og med byggeriet igangsættes processen med at samle flere lokale uddannelser, skabe et attraktivt uddannelsesmiljø og tiltrække nye uddannelser.

”Et uddannelsescampus i Kanalbyen med et sammenhængende ungdoms- og uddannelsesmiljø bliver et kæmpe aktiv for hele Fredericia og vil bidrage til den fortsatte positive udvikling af midtbyen. Og lige så vigtigt, vil campus komme til at styrke bosætningen i hele Fredericia Kommune, da flere får mulighed for at uddanne sig og bo i Fredericia”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Sammen om at udvikle et attraktivt uddannelsesmiljø

Fredericia vil være en attraktiv uddannelsesby, og arbejdet med at etablere det nye campus skal understøtte den vision - blandt andet ved at udvikle de eksisterende uddannelser og tiltrække nye. Et bredt udbud af uddannelser kommer også til at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag for kommunens virksomheder og muligheder for at tiltrække flere virksomheder.

”Med denne beslutning tager Fredericia et stort skridt i realiseringen af vores uddannelsespolitiske visioner og i særdeleshed i udviklingen af uddannelsesmiljøet på tværs af alle vores mange uddannelser i Fredericia”, udtaler formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen og supplerer:

”Det er afgørende, at visionen om campus skal udfoldes i tæt samarbejde med de uddannelser, der er en del af campusprojektet. Men jeg ønsker også, at campus skal været et aktiv for alle unge og studerende i Fredericia Kommune uanset hvilken uddannelse, de har valgt”.

Sammen med lokale uddannelsesinstitutioner skal Fredericia Kommune facilitere en proces, hvor den samlede vision for campus skal udvikles og foldes ud. Denne vision skal beskrive, hvordan campus skal skabe rammerne for nye læringsformer med et samlet uddannelses- og studiemiljø for de studerende og underviserne. Visionen om campus skal med de involverede parter sætte høje standarder for et campusbyggeri og skabe muligheder for mest mulig synergi og sambrug af lokalerne – både mellem uddannelserne og med den øvrige midtby.

Campus i Kanalbyen

Administrerende direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg - som i partnerskab med Fredericia Kommune står bag udviklingen af Kanalbyen – glæder sig også over, at placeringen af campus nu er faldet på plads.

”Det er rigtig dejligt, at det nu ligger fast, at Fredericias nye uddannelsescampus skal ligge i Kanalbyen. Projektet er inde i en meget positiv udvikling, hvor placeringen af campus er det seneste vigtige skridt på vejen til at realisere partnerskabets vision. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et stort aktiv for bylivet, for mangfoldigheden og for tiltrækningskraften i den nye bydel”, siger Peter Cederfeld.


FAKTA

Fredericia Kommune har købt et byggefelt i Kanalbyen primært til campusformål men med mulighed for bolig, kontor og detailformål som sekundære aktiviteter. Fredericia Kommune vil på grunden opføre kernen i campusområdet; et byggeri, som skal indeholde kantine, auditorium, mødefaciliteter og uddannelseslokaler til kommunale og tværkommunale uddannelsesaktiviteter.

Makerspace rykker ned i det nye campus og skal understøtte en science- og studentervæksthus-tanke i det nye campus og studiemiljø på tværs.

Med grunden følger også et parkeringshus med minimum 125 parkeringspladser. For at binde de forskellige uddannelsesinstitutioner i campusområdet sammen er det hensigten, at der på toppen af parkeringshuset etableres et aktivitetstag, som bliver en del af Fredericia Kommunes fællesfaciliteter på campusområdet.