Nye udviklingstiltag i Kanalbyen i Fredericia

  • Kreditering Claus Fisker Claus Fisker
Tre fyrtårnsprojekter og en ny strategi for både kunst og parkering. Det er nogle af de tiltag, der er blevet føjet ind i en ny version af udviklingsplanen for Kanalbyen i Fredericia.

Partnerskabet bag udviklingen af Kanalbyen i Fredericia har vedtaget en opdateret plan for udviklingen af det 20 hektar store område ved Fredericias havnefront. Den nye version bevarer Kanalbyens overordnede fysiske plan med kanaler, klimasikring af hele Fredericias bymidte og de stærke sigtelinjer mellem byen og havet. Men flere nye udviklingstiltag er kommet til. 

Går efter musicalteater, gæstesejlerhavn og krydstogtturisme

Et af de nye tiltag er beslutningen om at arbejde med tre fyrtårnsprojekter i de kommende år. Visionen med de tre projekter er at skabe grundlag for et nyt musicalcenter til Fredericia Teater, at skabe mere plads til gæstesejlere i lystbådehavnen samt at udvikle Kanalbyen og Fredericia som Krydstogtdestination.

”De tre fyrtårne, som vi nu arbejder mod, vil tilsammen vil kunne skabe en enorm vækst og en masse byliv i Kanalbyen. Det er selvsagt ikke nogle projekter, vi hverken kan eller skal løfte alene, og derfor har vi indgået partnerskaber med blandt andet Fredericia Teater, Fredericia Kommune og ADP”, fortæller projektdirektør Tim E. Andersen. 

Indarbejder kunst i byens rum

Som et andet nyt tiltag har Kanalbyen defineret en kunststrategi, der skal sikre realisering af kunstprojekter, som skaber liv, debat, er stedsspecifikke, bæredygtige og har høj kunstnerisk kvalitet.

”Vi vil gerne skabe ramme for kunstværker, som rager op og sætter bydelen på det kunstneriske og kulturelle landkort. Men også værker, som kan være med til at præge området på et tidligt stadie og dermed inspirere de arkitekter, der skal tegne husene”, fortæller Tim E. Andersen. 

Bilen skal parkeres i et multifunktionelt P-hus

Den mest synlige ændring i den fysiske plan for Kanalbyen er beslutningen om at anlægge syv fælles parkeringshuse. I den oprindelige udviklingsplan fra 2012, var det påtænkt, at de private bygherrer skulle anlægge parkeringskældre under husene. Det kan de i princippet stadig, men det vil ikke længere være et ufravigeligt krav fra Kanalbyens side.

”Parkering under bygninger og gårdrum kan være bekvemt, men p-kældre er svære og dyre at anlægge og er ikke uden ulemper i funktion. En af dem er, at p-kældre ofte resulterer i en mandshøj hævning af terrænet, der bryder det gode flow mellem gade og gårdrum. Den barriere vil vi gerne undgå. Samtidig får beboerne mulighed for at hilse på hinanden på vej til og fra p-huset. Det giver noget liv i gaden, som der også ligger en stor kvalitet i. Endelig er der hele det deleøkonomiske aspekt. Når parkering foregår i fælles p-huse, kan pladserne udnyttes bedre henover døgnet. Om dagen kan pladsen bruges af en person, der er på arbejde i Kanalbyen og om aftenen af en person, der skal ud og spise eller i teateret ” fortæller Tim E. Andersen.

Tegnestuen Vandkunsten har lavet et skitseprojekt for Kanalbyen med eksempler på P-huse med levende facader og blandede funktioner i form af både boliger, butikker og med aktive tage med plads til leg og dyrkning. De konkrete P-huse vil blive realiseret i takt med udviklingen og behovet. Det første P-hus vil formentlig blive bygget i Sønder Voldgade Kvarteret, hvor der lige nu bygges både boliger og kontorer.

Læs Kanalbyens udviklingsplan som ISUU publikation her

Fakta

Udviklingsplanen for Fredericias nye Kanalby udkom første gang i 2012 som resultatet af en international idekonkurrence og en længere række borgermøder og andre dialogaktiviteter. Siden da har planen fungeret som primært styringsredskab for udviklingen af det tidligere industriområde i Fredericia, der i dag er godt på vej til at blive en levende ny bydel med havudsigt, kanaler, boliger, butikker og kontorer.

Nye tiltag i den opdaterede udviklingsplan

• I den nye version er der opstillet tre fyrtårnsprojekter, der skal indgå som strategiske drivere for byudvikling. Det er henholdsvis ideen om at få et musicalcenter til Fredericia teater placeret i Kanalbyen, udvikling af lystbådehavnen i Gl. Havn og udvikling af Kanalbyen og Fredericia som krydstogtdestination.
• Der er tilføjet en strategi for udvikling af kunst i byens rum
• I den første version af udviklingsplanen var parkering placeret under husene, hvilket resulterede i terrænhævninger i de indre gårdrum. I den nye er der i stedet integreret otte p-huse
• Etape- og tidsplan er komprimeret
• Nyt design og navnetræk jvf selskabets navneskifte fra FredericiaC til Kanalbyen i Fredericia
• Udgivet som web-publikation i stedet for trykt publikation
• Nye fotos og tidssvarende tekst

Hvad er en udviklingsplan?


En udviklingsplan er et dynamisk styringsværktøj, som:

• beskriver en besluttet udvikling af et konkret, geografisk afgrænset område
• tager afsæt i en vision og forfølger realiseringen af denne
• rummer en fysisk plan for området
• rummer strategier for udviklingen
• har en økonomisk dimension
• rummer en tids- og etapeplan
• har en organisering af ejere/aktører bag, som er parat til at tage ansvar for realiseringen