Ledelsesskifte i Kanalbyen i Fredericia

  • A203 C018 20210906 R00025 Web Kanalbyen i Fredericia. Foto: ELS Production
Projektdirektør Tim E. Halvorsen har søgt nye udfordringer, og pr. 1. december konstitueres Anne Mette Rahbæk midlertidigt i stillingen, indtil varig løsning er fundet.

Efter syv år som projektdirektør for Kanalbyen i Fredericia har Tim Halvorsen nu søgt nye udfordringer. Mens han har stået i spidsen for byudviklingsprojektet, er seks boligprojekter blevet gennemført, og mange nye beboere er flyttet ind. Flere nye projekter, både boliger og grønne byrum er sat i gang, og byliv og ambitiøs kunst har præget projektet.

- Tim har gjort en flot indsats for Kanalbyen og har bidraget stærkt til at rykke byudviklingsprojektet fremad. Det er vi meget glade for. Nu har han så søgt andre udfordringer, og vi ønsker Tim rigtig meget held og lykke i hans nye job, siger Carsten Koch, formand for bestyrelsen i Kanalbyen Fredericia P/S.

Midlertidig konstituering

Bestyrelsen har udpeget udviklingschef Anne Mette Rahbæk fra Realdania By & Byg til midlertidigt at stå i spidsen for det store byudviklingsprojekt. Hun konstitueres som projektdirektør pr. 1. december 2021.

- Anne Mette kender allerede projektet indgående, så på den måde sikrer vi ro og kontinuitet, indtil vi på et tidspunkt i det nye år finder en varig løsning, siger Carsten Koch.

Fortsat fart på projektet

Også i den kommende tid vil der være fart på byudviklingsprojektet ved Lillebælt, blandt andet med anlæggelsen af den nye store park Søndervold, som åbner i det nye år, og flere store investorsamarbejder med både boliger og erhverv.

Kanalbyen i Fredericia er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg, der sammen ejer arealudviklingsselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S.