Kongensstræde bindes sammen

  • Luftfoto Færdiggørelse af Kongensstræde Her forbindes den gamle og den nye del af Kongensstræde. Firkanterne viser den omtrentlige placering af Realdania By & Bygs to forsøgsbyggerier. Foto: Fredericia Kommune
Kanalbyen i Fredericia går nu i gang med at forbinde den gamle og den nye del af Kongensstræde. Til foråret vil vejen strække sig i lige linje fra fæstningsvolden i nord til Frederiks Kanal i syd.

Fredericias retlinede gadenet er et historisk særkende for fæstningsbyen, som videreføres i store dele af Kanalbyen i Fredericia. Det gælder blandt andet Kongensstræde, hvis gamle del ender ved Fynsgade i syd, men som i de senere år har været en brudt linje, der fortsætter syd for Oldenborggade, mellem de nye boligbyggerier Frederikshuset og Kongens Punkt.

- Fredericias gadenet er et renæssancetræk med det særlige formål, at man i fæstningsbyen gerne ville holde øje med fjenden på lang afstand. Det militære hensyn er nu uden betydning, men de lange kig mod vandet er jo stadig en stor kvalitet ved byen, og nu bliver Kongensstræde bundet sammen til én lang sigtelinje fra volden i nord til pladsen for enden af Frederiks Kanal i syd, fortæller chefkonsulent og ingeniør fra Kanalbyen i Fredericia, Henning Bøgh.

Når færdiggørelsen af Kongensstræde sker netop nu, er det som led i forberedelserne til nye eksperimenterende boligbyggerier, som Realdania By & Byg skal opføre mellem Fynsgade og Oldenborggade – netop i afbrækket mellem det gamle og det nye Kongensstræde.

- Nu etablerer vi en byggeplads på stedet, og som noget af det første vil Fredericia Spildevand sørge for kloakledninger ind til de nye byggerier. Derefter skal resten af den underjordiske infrastruktur på plads med fjernvarme og vand, og i det tidligere forår kan vi så gøre selve vejen færdig, siger Henning Bøgh.

Træhus og effektivt byggeri

Den nye vej vil dog i en periode være forbeholdt byggepladstrafik, mens Realdania By & Byg opfører to nye boligbyggerier på stedet, og først, når de står færdige og er klar til indflytning, vil vejen blive åbnet for almindelig færdsel.

De to nye boligbyggerier skal på hver deres måde være med til at vise nye veje for bæredygtigt byggeri. Mens det ene byggeri går ud på at bygge mest muligt CO2-venligt i træ, handler det andet om at skabe mere effektive byggeprocesser og mere bæredygtighed i byggeriet gennem digitale værktøjer.

Realdania By & Byg er i forvejen tæt involveret i udviklingen af Kanalbyen som medejer af byudviklingsprojektet sammen med Fredericia Kommune. Med de nye forsøgsbyggerier er selskabet også bygherre i den nye bydel.