Kanalbyen samarbejder med verdenskendt dansk kunstner

  • Facaden Set Fra Nord 800Px (1) Kirstine Roepstorffs parkeringshus set fra nord Visualisering af Laura Kieler
Et parkeringshus med et kunstnerisk udtryk af internationalt format. Det bliver om et års tid et stærkt blikfang i Kanalbyen i Fredericia. Her er den kunstneriske bearbejdning af bydelens kommende p-hus lagt i hænderne på den verdenskendte, danske billedkunstner, Kirstine Roepstorff.

At gøre noget funktionelt til noget æstetisk. At gøre noget nødvendigt til noget dejligt. At bringe et parkeringshus til live. Det er ambitionen bag et nyt kunstprojekt, som i begyndelsen af 2020 sættes i gang i den spirende bydel, Kanalbyen, på Fredericias havnefront. Bag udsmykningen af bydelens kommende p-hus står billedkunstneren Kirstine Roepstorff, som efter 14 år i Berlin for nogle år siden er vendt hjem til sin barndomsegn ved Fredericia.

Nu er hun af Kanalbyen, Statens Kunstfond og p-husets bygherre, A. Enggaard, blevet bedt om at stå for den kunstneriske bearbejdning af bydelens godt 9000 kvm store parkeringshus. Og selv om den internationale scene i mange år har været hendes hjemsted og arbejdssted - senest som Danmarks repræsentant ved Venedig-biennalen 2017 - er kombinationen af ’kunst & kanalby’ på ingen måde fremmed for den 47-årige kunstner.

- Området omkring Fredericia og Lillebælt har været betydningsfuldt og på mange måder livsformende for mig. Barndommens landskab af stand, skov, eng og selvforvaltning har formet en indre vide og tillid til omgivelserne, som har været bærende for min kreative udvikling. Nu hvor jeg er tilbage, er det overraskende og dejligt at mærke, hvor naturligt gamle rødder forbinder sig til det, der bliver nye rødder, og hvor let næringen flyder. Det er spændende at bidrage med noget af den næring lokalt. 

Arbejdet med Kanalbyens parkeringshus griber hun da også an på samme måde som mange af sine øvrige værker: Med sanserne. Og netop i et parkeringshus - som er et vilkår i mange byområder og nemt får status af et nødvendigt onde - giver det god mening at vække sanserne til live. 

- Ved at tænke kunst, sanselighed og bevægelighed ind fra starten kan p-huset blive et sted, der åbner sig mod sine omgivelser og gør parkeringsoplevelsen til noget æstetisk og foranderligt, frem for noget stationært. Vanerne og nødvendigheden får et strejf af skønhed, siger Kirstine Roepstorff.

Værket har fået navnet Hydra, et navn, der er inspireret af både vandet i Kanalbyen og modet til at drømme:

– Jeg tænker på vand i kanalerne, vand fra oven, klimabevidsthed, bevægelighed og lokalitet og lader mig inspirere af Atlantis og drømmen om den ideelle by og modet til at drømme. Et mødested. Hydra er rislende, rent, nærende og bevægeligt, siger Kirstine Roepstorff.

Del af en større kunststrategi

Samarbejdet med Kirstine Roepstorff, som netop er igangsat, er en del af en større kunststrategi i den nye bydel. For at tilføje en ekstra dimension til det nye byområde har byudviklingsselskabet bag Kanalbyen nemlig i samarbejde med Statens Kunstfond og bygherrerne udpeget en række bygningsværker, der skal udformes i samarbejde med kunstnere og medvirke til at skabe liv, involvering og oplevelser i området.

- Vi er meget glade for, at Kirstine Roepstorff har sagt ja til at løfte denne kunstneriske opgave. 
Hendes internationale udsyn og hendes forståelse for Kanalbyen og dens beliggenhed ved vand og natur er en unik kombination i forhold til Kanalbyens ambitioner om at realisere og indarbejde kunstprojekter af højeste kvalitet, siger projektdirektør Tim E. Halvorsen fra byudviklingsselskabet bag den nye bydel i Fredericia.  

En forsmag på områdets sociale liv 

Udvælgelsen af Kirstine Roepstorff som kunstner er sket i et samarbejde mellem Kanalbyen, Statens Kunstfond og bygherren A. Enggaard A/S, og også hos bygherren er der begejstring for det kommende kunstnersamarbejde:

- Som bygherre er vi glade for og stolte over, at en kunstner som Kirstine Roepstorff skal være med til at løfte oplevelsen af parkeringshuset. Med Kirstine Roepstorffs værk, som indhyller parkeringshuset i grøn beplantning og skaber en stemning af liv, trivsel og bevægelse, vil brugerne allerede fra det øjeblik, de parkerer, få en forsmag på områdets sociale liv, siger afdelingschef Palle Priska fra A. Enggaard A/S. 

Finansieringen af kunstværket, hvor glas, beton, beplantning, lys, skygge og vand sætter scenen, sker i samarbejde med bl.a. Arbejdernes Landsbank, som for nylig er gået sammen med Kanalbyen i et partnerskab, der indebærer, at banken bliver hovedsponsor, når der over de næste tre år skal skabes ny kunst i Fredericias nye bydel.

For den landsdækkende bank med 71 filialer over hele landet er et samarbejde med aktører fra den kunstneriske og kulturelle verden ikke nyt. Banken har i mange år deltaget i samarbejder om kulturelle tiltag i alle egne af landet, og denne involvering giver ifølge filialdirektøren i bankens Fredericia-afdeling god mening:

- Det er en helt naturlig del af vores historie og værdigrundlag at være synlige lokalt og bidrage til den lokale udvikling. Ved at engagere os i de lokalområder, som vi er en del af, kan vi være med til at skabe synlighed om byen og området. Jeg ser frem til, at vi med det kommende kunstprojekt kan være med til at sætte Kanalbyen på det kunstneriske og kulturelle landkort, siger filialdirektør Maiken Bang Madsen fra Arbejdernes Landsbank i Fredericia.

FAKTA

Kunstneren

Kirstine Roepstorff (f. 1972) bor og arbejder i Danmark. Hun er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Rutgers University i New York. Roepstorffs kunstneriske praksis har opnået bred anerkendelse både nationalt og internationalt og til hendes nyere store udstillingsprojekter hører den danske pavillion på kunstbiennalen i Venedig (2017), soloudstillinger på Charlottenborg i København og Trapholt i Kolding (2018) og senest Museum Haus Konstruktiv i Zürich (2019). Kirstine Roepstorff har derudover omfattende erfaring med offentlig udsmykning fra projekter på blandt andet Dokk1 i Århus, Middelfart Rådhus, Sygehus Lillebælt og Københavns Universitet. Hendes værker er repræsenteret i adskillige museumssamlinger - fra Statens Museum for Kunst i København til MoMA i New York. 

Kunstværket

Arkitektonisk såvel som funktionelt er det ambitionen, at p-huset i udkanten af Kanalbyen skal udgøre en lille oase. Parkeringshuset indhylles i beplantning og stemning, og via store grønne kar på husets tag, i stil med regnvandsbeholdere, skabes en bevægelse af vand ned over huset, så der på den måde gives liv og blødhed til den hårde beton.

Huset bliver sin egen bevidsthed; sit eget økosystem, der indhyller de ventede biler. Huset bliver et mødested. Konstruktionen og størrelsen gør p-huset naturligt iøjnefaldende, men med udsmykningen kan det gøres til et blikfang, der også inviterer øjet, tanken og sensibiliteten indenfor.

Parkeringshuset

Parkeringshuset med plads til 300 biler ligger i Søndervoldgade og kommer til at markere ’indgangen’ til Kanalbyen. Parkeringshuset på 9.000 kvm vil have et fladeareal på ca. 2.300 kvm og opføres i fire etager. Opførelsen af parkeringshuset igangsættes ved udgangen af januar og forventes at stå færdigt i efteråret 2020.

Kanalbyen og kunststrategien

Den overordnede vision for Kanalbyen er at udvikle en ny bydel, som giver alle i Fredericia fri og direkte adgang til vandet og havnen. Med mange typer af tilbud og aktiviteter er Kanalbyen en bydel, som tiltrækker mange forskellige målgrupper. Når Kanalbyen er fuldt udbygget, vil den rumme op mod1.200 boliger og 2.800 arbejdspladser. Kanalbyen i Fredericia udvikles i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg.

Kanalbyens kunststrategi skal ses som et værktøj, der kan hjælpe med at synliggøre kunstneriske potentialer i nye byggeprojekter. Ambitionen er, at kunststrategien ikke låses til en bestemt tid og praksis, men snarere er dynamisk og til enhver tid kan bruges til at finde den optimale samarbejdsrelation mellem bygherre, arkitekt, kunstner og bruger.

Sponsorer

  • Arbejdernes Landsbank
  • A. Enggaards A/S
  • Statens Kunstfond
  • Ewii
  • Den Jyske Kunstfond