Kanalbyen i Fredericia vil have endnu mere grønt i bydelen

  • Træplantning I Søndervold Foto Klavs Lind Web Træplantning i den nye bypark Søndervold. Foto: Klavs Lind
Kanalbyen i Fredericia har gået projektets bæredygtighed igennem med en tættekam og vil sammen med kommende investorer og i dialog med Fredericia Kommune arbejde for at gøre bydelen endnu mere grøn. Det kan man læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Kanalbyen i Fredericia har siden stiftelsen i 2008 haft fokus på, at den nye bydel skulle være bæredygtig både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. Nu har byudviklingsselskabet i samarbejde med Realdania By & Byg og tre danske søsterprojekter ladet projektet screene ved hjælp af værktøjet ”DGNB for byområder”, som netop giver point inden for hele spektret af bæredygtigheden.

- Vi er godt tilfredse med resultatet af screeningen, som bekræfter os i, at projektet er meget bæredygtigt, men den har også åbnet vores øjne for, at der er plads til forbedring, når det handler om grønne elementer i bydelen. Her bliver den nye park Søndervold et kæmpe aktiv, men vi vil også sætte ind for at have mere grønt langs bydelens veje og gå i dialog med Fredericia Kommune og de private investorer om at øge de grønne elementer i bydelen, fortæller konstitueret projektdirektør Anne Mette Rahbæk fra Kanalbyen i Fredericia.

Historisk gadenet sætter rammerne

Både screeningen og den opfølgende beslutning om mere grønt kan man læse om i Realdania By & Bygs publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling”, som netop er udkommet. I et interview med den nu afgåede projektdirektør Tim E. Halvorsen og koncerndirektør for Vækst, Teknik og Klima i Fredericia Kommune, René Olesen, kan man blandt andet læse om, hvordan ambitionen om at videreføre bymidtens lange lige historiske gader med samme vejbredde i den nye bydel har sat det grønne under pres. For i historisk tid skulle man hverken beregne plads til grønne kantzoner langs vejene eller til, at moderne udrykningskøretøjer havde plads nok at manøvrere på.

- Det er hele tiden en afvejning af, hvordan vi får den oprindelige funktion af vejene til at spille sammen med, at vi også gerne vil have noget grønt omkring dem. Hvis man ser på kantzonerne, så er det nogle steder allerede lykkedes at bruge dem fornuftigt på en måde, hvor de både fungerer som kantzone og f.eks. også som afskærmning til en p-kælder, siger René Olesen i interviewet.

Klatreplanter på p-hus

Udover mere grønt langs gader og i byrummene vil Kanalbyen også arbejde på, at der kommer mere grønt på tage og facader i den nye bydel. Det findes der allerede et eksempel på i bydelens første offentlige parkeringshus HYDRA, hvor der som led i Kirstine Roepstorffs kunstværk er klatreplanter i gang med at vokse op ad facaden.

Den nye publikation rummer også interviews med nøglepersoner fra Realdania By & Byg, som er i partnerskab med Fredericia Kommune om Kanalbyen i Fredericia, og fra projekterne Køge Kyst, Nærheden og Naturbydelen, som Realdania By & Byg på tilsvarende vis ejer sammen med henholdsvis Køge, Høje-Taastrup og Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Bæredygtighed i arealudvikling” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

 

FAKTA:

DGNB og Kanalbyens bæredygtighedsprofil

DGNB er et system til screening og certificering af bygninger eller byområder. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed som rummende en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension - og supplerer med temaerne teknisk kvalitet og proceskvalitet som væsentlige for byggeri og byudvikling.

De fem temaer indeholder 32 kriterier med 115 underkriterier. Ud fra den samlede score er det muligt at blive certificeret til enten Sølv (50 %), Guld (65 %) eller Platin (80 %).

Kanalbyen i Fredericia har opnået et samlet screeningsresultat, der ligger i Guld-niveau. Formålet med screeningen har ikke været en egentlig certificering men at sikre, at Kanalbyen fortsat løbende arbejder med indsatser for at styrke bydelens bæredygtighed yderligere.