Kanalbyen forbereder klimasikring og forsyning syd for Frederiks Kanal

  • Omraadet Kreditering Claus Fisker 800Px Claus Fisker
Kanalbyen i Fredericia P/S forbereder området syd for Frederiks kanal til byggeriet af 450 lejeboliger og en ny bypark, som skal bygges over de kommende år.

I slutningen af august 2020 tager Kanalbyen fat på at forberede området syd for Frederiks Kanal til byggeriet af AP Pensions 450 lejeboliger ’Carolinelunden’ samt den nye bypark Sønder Vold.

Opgaven over det næste halve år ligger i at hæve terrænet med en meter for at sikre de kommende boliger mod havvandsstigninger og stormflodshændelser. Der skal også etableres kloakering og køres jord til den nye grønne bypark, Sønder Vold, som skal ligge mellem Carolinelunden og kajkanten.  Jorden kommer fra udgravningerne af kanaler i området og fra byggeprojekterne i Kanalbyen.

Det forberedende arbejde bliver udført af entreprenøren A. Enggaard A/S, som har vundet opgaven i udbud. A. Enggaard er allerede et velkendt firma i Kanalbyen, idet de også står bag Sønder Voldgade Kvarteret og har kontor i Port House.

Entreprenøren går i jorden i slutningen af august 2020 og omkring årsskiftet skulle området gerne være klar til, at AP Pension kan komme i gang med de første 120 boliger i Carolinelund-projektet.