Kanalbyen er med i ny publikation om gode klimaløsninger

  • Klima
Klima100 samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. Fredericia og Kanalbyen er med som et godt eksempel på stormflodsbeskyttelse.

I den nye publikation Klima100 har organisationen Sustainia udvalgt 100 grønne ideer og løsninger, som er realiseret rundt omkring i de danske kommuner. Kortlægningen er sket ud fra et ønske om at samle de bedste idéer og inspirere til endnu mere af samme slags.

En af de løsninger der beskrives, findes i Kanalbyen i Fredericia. Det er nærmere bestemt projektets stormflodssikring, som i publikationen fremhæves for at adressere ”de stigende vandmængder med en holistisk tilgang, der skaber merværdi for byens borgere og tilflyttere” (s. 107).

Tim E. Andersen, projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia siger:

”Sammen med Fredericia Kommune har vi helt fra begyndelsen arbejdet med at finde kombinationsløsninger, der ikke blot skal sikre Kanalbyen og Fredericias bymidte mod stormflod, men også fremme andre mål, som fx at skabe naturpræg og mødesteder og at håndtere forurenet jord. Hvis andre kunne lade sig inspirere af vores løsning, ville det være en stor anerkendelse”. 

Resultatet er blevet til en samlet løsning, hvor terrænhævninger og landskabeligt bearbejdede diger får promenaden langs kanalen til at komme op i et niveau, der ligger 2,5 meter over dagligt vande. Det forhindrer oversvømmelser og giver samtidig borgerne nærhed til vand i et byrum af høj kvalitet. Langs promenaden er der siddemøbler, træer og beplantning for at gøre kajkanten yderligere attraktiv. Endvidere er den forurenede jord på området blevet indkapslet af den rene jord fra de opgravede kanaler.

”Viser hvor meget de enkelte kommuner kan løfte” 


Det er første gang de danske kommuners klimaindsatser der bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen. 

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger: 

”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.” 

Klima100 kan downloades gratis på realdania.dk/klima100

Fakta om Klima100

Realdania er initiativtager og bidragyder til projektet, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnspartner. Formålet med Klima100 er, at:

Sikre anerkendelse af kommuner, der tager lederskab i kampen mod klimaforandringer;
Dele eksempler på ”good practice” så kommuner og andre aktører kan tage ved lære af de projekter, der haft mest succes med at sænke udledningen af drivhusgasser og bidrage til klimasikring;
Beskrive tendenser i kommunernes arbejde med klimaforandringer og vise, at gode løsninger findes og allerede bliver implementeret landet over; 
Inspirere danske kommuner til de mest effektive næste skridt i den grønne omstilling. 

De 100 projekter til Klima100-publikationen er blevet vurderet og udvalgt af Sustainia ved hjælp af et pointsystem baseret på syv kriterier: 

1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhus-gasser og/eller bidrag til klimasikring. 

2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold; beskrevet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål. 

3. Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer. 

4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser. 

5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i udviklingen og implementeringen af projektet. 

6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner. 

7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt