HedeDanmark skal anlægge Kanalbyens store grønne åndehul

  • Sondervold
Til marts går selve anlæggelsen af Søndervold i gang, og det bliver HedeDanmark, der skal udforme Fredericias nye naturpark. En række af Kanalbyens nuværende træer skal genplantes i parken.

Kanalbyen i Fredericia har nu afsluttet en licitation med det formål at finde en entreprenør, der skal stå for selve anlæggelsen af naturparken Søndervold, som Fredericia Kommune og Kanalbyen står bag i den nye bydel. Valget er faldet på HedeDanmark.

- Søndervold bliver Kanalbyens store grønne åndehul, der sammen med kanalerne og adgangen til Lillebælt vil gøre den nye by virkelig attraktiv for både beboere og gæster. Vi glæder os meget til samarbejdet med en topprofessionel virksomhed som HedeDanmark om at realisere et grønt anlæg i topklasse, siger Tim Halvorsen, projektdirektør for Kanalbyen i Fredericia.

Træer genplantes

Samtidig med licitationen er det besluttet, at ca. tyve af Kanalbyens nuværende træer skal leve videre i den nye park. Det drejer sig om blandt andet ege- og elletræer men også enkelte eksotiske sorter som ginkgo biloba og tibetansk kirsebær.

Træerne blev plantet for ti år siden af landskabsarkitektvirksomheden SLA, hvor de indgik i Kanalbyens midlertidige indretning. Nu skal de være en del den nye park, som ligeledes er tegnet af SLA i dialog med borgere, foreninger og eksperter i Fredericia.

- Træerne bliver i første omgang flyttet på planteskole, indtil vi er klar til at plante dem i den nye park. Vi er meget glade for, at en stor del af træerne kan få lov at overleve. Det er bæredygtigt, og det betyder, at den nye park helt fra starten får noget af det miljø, som store træer kan give - og som man ellers skulle vente på i flere år, fortæller Tim Halvorsen.

Inspireret af områdets natur

Træerne indgår i en samlet, naturpræget beplantning af Søndervold, som er inspireret af det historiske voldanlæg, den unikke kyststrækning omkring Fredericia og de nærliggende skove omkring Hannerup og Trelde Næs.

HedeDanmarks arbejde med at anlægge Søndervold kommer til at foregå hen over foråret, sommeren og efteråret, og Kanalbyen forventer, at naturparken er klar til brug i slutningen af 2021.

Byggemodning og klimasikring

Lige nu arbejder Kanalbyen med at byggemodne området, hvor parken skal ligge. Der bliver flyttet jord til parken, som sammen med det omkringliggende bykvarter skal hæves for at sikre Kanalbyen og Fredericias bymidte mod stormflodshændelser.

Derudover bliver der nedlagt kloak- og vandledninger gennem parkområdet til kommende boliger, inden HedeDanmark kan gå i gang med selve anlæggelsen af Søndervold i marts 2021.