Gammel Havn er opgraderet til gæstesejlerne

  • Gæstesejlerhavn Aftenstemning i Gammel Havn i Fredericia.
Hen over sommeren har Fredericia Kommune anlagt nye bådebroer og bølgebrydere, og med vandforsyning, strøm og belysning på plads er Gammel Havn nu fuldt rustet til at tage imod sejlerfolket til foråret.

Sidste år kom der flere borde og bænke op, og bade- og toiletfaciliteterne fik et løft. I år har Fredericia Kommune i samarbejde med havneselskabet ADP A/S skabt fyrre nye bådpladser, så Gammel Havn for alvor er blevet en havn for gæstesejlere – og nu er den sidste detalje med lys og strømudtag til sejlerne så kommet på plads.

På hver side af havneindløbet er der monteret en bådebro i fyrretræ langs kajen med tyve nye pladser, og for at gøre vandet så roligt som muligt i blæsevejr, er der anlagt en bølgebryder i hver side af indløbet, hvor bådene sejler ind og ud af gæstesejlerhavnen.

For yderligere at stabilisere de mange både, som kommer til at ligge tæt, er der etableret et dobbelt fortøjningsprincip, så bådene ikke kun fastgøres fortil ved bådebroen men også bagud ved hjælp af et reb, som er forbundet med et system af kæder og betonblokke på havbunden.

Gammel Havn rummede i forvejen tyve pladser inderst i havneindløbet, så med de nye pladser er der nu tres gæstesejlerpladser i alt.

Man kan læse mere om Gammel Havn og priser for gæstesejlere på VisitFredericias hjemmeside.

  • Gæstesejlerhavn - ny bådebro Gammel Havn med ny bådebro langs kajkanten. Foto: Fredericia Kommune
  • Gæstesejlerhavn - bølgebryder For at gøre vandet så roligt som muligt i blæsevejr, er der anlagt en bølgebryder i hver side af havneindløbet. Foto: Fredericia Kommune