Fredericia vil være Danmarks centrum for udvikling af fremtidens grønne energiløsninger

  • Rendering Base Of Energy Dorthe Mandrup Arkitekter
NY ENERGI HUB I KANALBYEN: Fredericia vil med afsæt i sin styrkeposition i den grønne omstilling indenfor transport, logistik, energi og klima tiltrække og samle landets mest innovative virksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner i nyt udviklingscentrum for grøn energi. Projektet hedder ’Base of Energy’ og visionen er et nyt bæredygtigt kontorbyggeri på havnefronten i Kanalbyen i Fredericia med plads til 1600 medarbejdere.

Fredericia har en stolt erhvervshistorie med store industrivirksomheder, en velfungerende industrihavn og en stærk logistisk placering i hjertet af Danmarks infrastruktur. Den styrkeposition skal et nyt projekt i endnu højere grad være med til at udnytte, hvis det står til Business Fredericia og Kanalbyen.

Parterne har gennem længere tid drømt om at skabe en energi-hub i Kanalbyen og håbet er, at visionerne kan trække virksomheder og investorer til, der gerne vil bidrage til fremtidens energiløsninger, til glæde for hele landet.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer fra Business Fredericia, der har født ideen, mærker allerede interessen fra virksomheder i branchen. Og ikke mindst engagementet fra de virksomheder, der allerede har adresse i Fredericia og ønsker at bidrage yderligere ind i en grøn energi-dagsorden.

”Vi har som en del af vores strategi for erhvervsudviklingen i Fredericia længe arbejdet med den grønne omstilling. Den styrkeposition vil vi udnytte. Nu har vi fået Energy Cluster Danmark til Fredericia med deres knowhow og netværk. Og samtidigt oplever jeg, at vores eksisterende virksomheder stempler ind og virkelig vil bidrage til at teste og realisere den nyeste viden”, fortæller erhvervsdirektøren og tilføjer:

”Vi har et voksende netværk af virksomheder indenfor grøn omstilling fx ADP og Fredericia Shipping, der er i gang med en omstilling for at flytte mere gods via jernbanenettet, og Crossbridge Energy, der tester den nyeste viden om alternative brændselsformer i form af bl.a. brint og slam fra spildevand, der kan omsættes til ny energi. Samlet set, kan nye innovative løsninger fra Fredericia skabe en betydelig reduktion i Danmarks samlede CO2 aftryk. Base of Energy er et naturligt næste skridt i Fredericias erhvervsudvikling og vil uden tvivl slå Fredericias førerposition fast, når det kommer til innovation af grønne energiløsninger”.

Borgmester Steen Wrist glæder sig over projektets store, grønne ambitioner og udsigten til flere grønne jobs, hvis projektet bliver en realitet:

”Fredericias virksomheder indenfor transport, energi og logistik bidrager i dag aktivt til at finde nye grønne løsninger, men vi kan mere end det. Hvis vi for alvor skal løfte den grønne omstilling i Danmark i fremtiden, så skal vi op i næste gear og samle kræfterne. Jeg tror, det er rigtigt set, at vi skal skabe rammerne og invitere landets energivirksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner sammen, så vi i fællesskab kan finde løsningerne. En ny ’energi hub’ i Fredericia vil komme til at ligge optimalt i forhold til de mange produktionsarbejdspladser, der skal omsætte den nye viden, og ikke mindst et nyt campus og maskinmesterskolen, der uddanner fremtidens arbejdskraft” fortæller borgmesteren og tilføjer:

”Jeg hilsner initiativet fra Business Fredericia og de øvrige aktører meget velkomment”.

Den planlagte placering i Kanalbyen skal ses som en naturlig udvikling af Fredericia med respekt for det eksisterende. Området er allerede i dag i fuld gang med transformationen fra industri til en moderne havneby, og det er intentionen at skabe et område, der både formidler historien, samt udnytter den meget attraktive placering området har. Byggeriet er en forlængelse af den allerede eksisterende udviklingsplan for Kanalbyen, og vil naturligt etablere en overgang mellem den urbane bystruktur og havnefronten.

Projekt Base of Energi i Fredericia samtænker netop virksomheder, iværksættere og vidensinstitutioner, der beskæftiger sig med energi. Projektet ønsker at facilitere den nødvendige vidensdeling, vidensformidling, matchmaking, kompetenceudvikling og iværksætteri indenfor grøn energi.
Direktør i Kanalbyen Tim Halvorsen fortæller:

”Vi ser store perspektiver i at kunne udvikle den nye energi hub i Kanalbyen i samarbejde med erhvervslivet og AP Ejendomme. Det er et visionært projekt, som med en beliggenhed direkte på havnefronten vil blive et fyrtårn – både for den grønne omstilling i Danmark og med en beliggenhed, som ikke matches andre steder i Danmark p.t.”

Energy Cluster Denmark af er en af de nationale aktører, der allerede har fået øjnene op for Kanalbyen Fredericia, og i dag har kontor i det nærliggende Port House. Her ser man positivt på projekt Base of Energy, fortæller CEO Glenda Napier:

”Hos Energy Cluster Danmark bidrager vi til den grønne omstilling ved at styrke innovationen i den danske energisektor. Konkret har vi 400 medlemmer, der samarbejder om at udvikle nye energiteknologiske løsninger med globalt potentiale. Her i Fredericia mærker vi et stort engagement og en vilje til at gå foran på den dagsorden. At samle 1600 energi-arbejdspladser og skabe rum for innovation på kryds og tværs af faggrupper kan få en afgørende betydning for innovationen i Danmarks samlede grønne omstilling i energisektoren. Vi glæder os til at følge projektet”.

Virksomheden Crossbridge Energy er en anden af de virksomheder i Fredericia, der spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling. Raffinaderiet i Fredericia er verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer ét i Europa. Crossbridge Energy, der fysisk bliver nærmeste nabo til Base of Energy, hilser projektet velkommen. Direktør Finn Bjørn Schousboe fortæller:

”Hos Crossbridge Energy har vi længe haft sigtet rettet mod omstilling af virksomheden i retning af grønnere energiløsninger, og senest med etableringen af brintfabrikken HySynergy sammen med Everfuel, der skal udvikle fremtidens brintteknologier som alternativ energiform. Hvis vi skal ændre transportbranchens påvirkning af miljøet i fremtiden, skal vi hele tiden opsøge den nyeste viden og være villige til at teste den i praksis. En placering af en ’energi hub’ som Base of Energy her ved siden af Crossbridge Energy vil effektivisere arbejdet med fremtidens grønne energiløsninger. Det er for os et perfekt naboskab, der vil gøre vejen mellem den nyeste viden og grønne handlinger markant kortere”.

Placering i tråd med udviklingsplanen for Kanalbyen og med respekt for bæredygtighed og byrum

Området kan blive en del af den nye havnefront og bliver udviklet så det får en ny og stærk karakter, der både henvender sig til byen, og får en genkendelig karakter mod havnefronten.

Den fysiske plan for Kanalbyen rummer i sig selv et væsentligt bidrag til bæredygtigheden på grund af bebyggelsestæthed, nærhed af kollektiv trafikbetjening, den omfattende klimaløsning og bebyggelsens orientering i forhold til sol og vind. Men også energi-hub'en, vil blive udviklet bæredygtigt, hvor det forventes, at projektet som minimum vil leve op til en DGNB GULD standard.

Projektet er udarbejdet af Kanalbyen, Business Fredericia og AP Ejendomme i fællesskab. Arkitekt er Dorte Mandrup arkitekter.

Fakta Base of Energy

  • 24600 m2 kontorareal
  • 1600 arbejdspladser
  • Parkeringshus med 400-500 parkeringspladser
  • DGNB GULD certificering forventes
  • Kort Base Of Energy Projektet kan blive en del af den nye havnefront i Kanalbyen.