En rigdom af træer og planter i Søndervold skal styrke biodiversiteten i byen

  • Hvidtjørn I Søndervold skal der blandt andet plantes hvidtjørn, hvis blomsterflor virker som en magnet på bestøvende insekter.
Til efteråret bliver der plantet træer, buske og blomster i Fredericias nye naturpark i Kanalbyen. Landskabsarkitekter fra SLA og Fredericia Kommune har nøje udvalgt vækster, der skal tiltrække masser af dyrearter, imødegå klimaforandringer og skabe oplevelser for parkens gæster.

Den nye naturpark Søndervold, som fra næste år vil tilbyde et stort grønt åndehul på tværs af Kanalbyen, skal have en rigdom af træer og blomster. 3.200 træer og buske skal plantes i den nye park, foruden mange andre vækster, der bliver sået med frø – og mere end 250 forskellige plantearter venter de kommende parkgæster.

Forud for beplantningen er gået en nøje udvælgelse af især lokale men også eksotiske vækster.

- Det meste af beplantningen tager udgangspunkt i naturtyperne omkring Fredericia. Der bliver lagt udvalgte jordtyper og plantet i fire zoner, som svarer til strandoverdrev, salttolerant skov, skovbryn og overdrev, fortæller landskabsarkitekt og plantespecialist Thomas Høvsgaard Vejsnæs fra SLA.

SLA har stået for hele designet af Søndervold, og deres biologer har som led i projektet undersøgt og registreret naturen omkring Fredericia. Inspirationen til den nye bynatur kommer især fra Fredericias volde og fra det meget artsmangfoldige naturområde Trelde Næs nord for byen.

Insekter, fugle og dyr

Parkens nye bynatur skal styrke biodiversiteten ved, at træer og planter tiltrækker insekter, fugle og dyr, som i forvejen lever på egnen. For eksempel kan der blive gode chancer for at møde et egern i skovbrynet eller se en spætmejse løbe op og ned ad træstammerne i den salttolerante skov.

Farverige sommerfuglearter er også i fokus for projektet, og håbet er blandt andet at tiltrække almindelig blåfugl til overdrevet ind mod volden og okkergul pletvinge til strandoverdrevet i parkens modsatte ende, mod kanalerne.

- Vi har udvalgt nogle af de hjemmehørende træer, som har den stærkeste effekt på biodiversiteten. Det gælder for eksempel hvidtjørn, hvis store blomsterflor virker som en magnet på bestøvende insekter - og vintereg, der er et af de træer i Danmark, der har flest tilknyttede svampe og insekter, fortæller Thomas Høvsgaard Vejsnæs.

Den nye park Søndervold bliver også rig på blomstereng, og her står bæredygtighedskoordinator i Fredericia Kommune Annemette Bargum for en omfattende indsamling af frø fra omegnen omkring Fredericia, som frivillige borgere medvirker i, samtidig med at de får ny viden om blomster og dyr.

Lokale frø fremmer økosystemer

- Vi udvælger de lokale blomsterarter til Søndervold ud fra deres bidrag til biodiversiteten. For eksempel går vi målrettet efter blåhat, som tiltrækker blåhatjordbien. Den tiltrækker igen en meget sjælden snylter, som kun lever på den bi – nemlig blåhathvepsebien, som vi håber at få at se, fortæller Annemette Bargum.

Som bæredygtighedskoordinator arbejder Annemette Bargum med at fremme biodiversiteten i hele Fredericia Kommune, blandt andet ved at indsamle blomsterfrø, der plukkes fra planter, når de er afblomstret, og så dem på steder, hvor naturen skal have lov at udfolde sig.

- Det er vigtigt, at blomsterfrøene er lokale og ikke fra Bornholm eller Nordjylland. Blomsternes genetik er forskellig over de afstande, og insekterne og smådyrene har simpelthen vænnet sig til præcis de blomster, der gror på egnen, forklarer Annemette Bargum og nævner også djævelsbid, dagpragtstjerne og kællingetand som gode eksempler.

- Vi går efter arter, som har tilknyttet mange forskellige dyr, enten fordi de simpelthen spiser af planterne, eller fordi de specifikt indsamler nektar eller pollen fra planterne. Det handler om at fremme hele økosystemer.

Klimatræer

Det er dog ikke kun hjemmehørende træer og blomster, som får plads i den nye park. Der bliver også plantet flere eksotiske træer, og det er der et ganske særligt formål med, udover at parkens publikum kan opleve større variation i bladformer og -farver. Thomas Høvsgaard Vejsnæs kalder dem ”klimatræer”.

- De eksotiske træer som vandgran og stennød er meget robuste, når der vokser mere og mere by frem omkring parken, og også når vi taler om stigende temperaturer som følge af klimaforandringerne. Klimatræerne kan derfor være med til at sikre parkens overlevelse på meget langt sigt, forklarer Thomas Høvsgaard.

Træer genplantes

Atten af de nuværende træer, som SLA plantede for godt ti år siden som led i Kanalbyens midlertidige anlæg, får med den nye park lov til at leve videre i bydelen. Ege- og elletræer men også eksotiske sorter som ginkgo biloba og tibetansk kirsebær bliver nemlig gravet op og genplantet i Søndervold til efteråret.

Men også andre træer, som alligevel skal fældes i Kanalbyen, kommer til at gøre gavn i den nye park. Yderligere elleve træer bliver nemlig gravet op og lagt i små biotoper med mindre træer plantet omkring dem. Her vil de opgravede træer dø ud men til gengæld blive levested for små dyrearter og svampe, som netop lever i dødt ved.

Beriger oplevelsen af parken

- Søndervold bliver et fantastisk sted i byen. Der bliver masser at opleve som gæst i parken, og oplevelsen bliver kun rigere, hvis man er opmærksom på den natur, der gradvist vil tage form - og glæder sig over alt det gode, som parken faktisk gør, siger projektdirektør Tim E. Halvorsen fra Kanalbyen i Fredericia P/S, der sammen med Fredericia Kommune står bag udviklingen af Søndervold.FAKTA

Søndervold

Søndervold bliver udformet som et grønt bånd, der strækker sig fra Kongensgade til Sofie Amalies Kanal i Fredericia. Det var i samme område, at man frem til 1900-tallet kunne opleve det historiske fæstningsværk Søndervold - en vigtig del af Fredericias voldanlæg og bystruktur, som gik tabt i industriens tid.

Den nye naturpark Søndervold åbner efter planen i januar 2022, men man kan få en forsmag på den nye park via et interaktivt kort over parken på Kanalbyen.dk/soendervold.

  • Spætmejse Den salttolerante skov i Søndervold giver chance for at se en spætmejse.
  • Blåhatjordbi på blåhat Blåhat plantes blandt andet for at tiltrække blåhatjordbien. Foto: Natur & Miljø, Fredericia Kommune
  • Seksplettet køllesværmer på blåhat Blåhat kan også tiltrække den seksplettede køllesværmer. Foto: Natur & Miljø, Fredericia Kommune
  • Okkergul pletvinge Det er håbet, at strandoverdrevet i Søndervold kan tiltrække okkergul pletvinge. Foto: Natur & Miljø, Fredericia Kommune
  • Søndervold med de fire naturtyper Plan over Søndervold med de fire naturtyper. Markering på illustration af SLA