Byggeriet af Naturbasen i Søndervold er i gang

  • Fælleshus2web
3D-printet beton og ålegræs er blandt ingredienserne i det innovative nybyggeri, som skal danne ramme for naturformidling og fællesskaber.

En ny attraktion tager lige nu form i Søndervold i Kanalbyen, hvor AP Ejendomme opfører det innovative fælleshus ’Naturbasen’. Og det er langt fra et normalt byggeprojekt, der vil finde sted i Kanalbyen over det næste halve års tid.

De bærende søjler i Naturbasen bliver 3D-printet i CO2 reduceret beton, og de bliver hule, så materiale-forbruget holdes på et minimum.

Huset skal stå på et let etagedæk i konstruktionstræ, mens ydervæggene bygges op som lette trævægge med træfiberisolering og glaspartier. Indervæggene bliver udført som stålskeletvægge med ålegræs i akustikpanelerne - alt sammen i bestræbelserne på at få bygningens CO2-aftryk ned på et minimum.

Målet for det 150 kvadratmeter store byggeprojektet er nemlig, at huset maksimalt må udlede 5,0 kg CO2 per kvadratmeter per år over en 50-års periode. Det er cirka halvt så meget som udledningen fra traditionelt byggeri.

Det ambitiøse byggeprojekt er, ifølge projektdirektør i Kanalbyen Peter Kirketofte, et stort plus for Kanalbyen:

”Med Naturbasen er AP Pension med til at understrege, at Kanalbyen er på landkortet for innovation i byggeriet. Samtidig får brugerne nogle helt unikke nye rammer for fællesskaber og naturformidling i Søndervold. Jeg glæder mig til at følge med i det liv, det vil skabe i parken hele året rundt”, siger Peter Kirketofte.

Base for naturformidling, udstillinger og fællesskaber

De eksakte regler for udlejning og brug af huset er ikke vedtaget endnu, men huset vil danne ramme for faciliteter til naturformidling for Fredericias skoler og institutioner, fælleslokaler til Kanalbyens beboere og rum til udstillinger og arrangementer. Udenfor etableres et udendørs spiseområde og en vandpost. Sidst men ikke mindst, vil huset blive forsynet med offentligt toilet og handicaptoilet til gæsterne i parken Søndervold.

Huset vil være ejet af Fredericia Kommune og det skal drives af Kanalbyens bydelsforening.

 

Flere bidrager til projektet

·         Foreningen Realdania støtter projektet økonomisk, mens Aalborg Portland og Teknologisk Institut stiller ekspertise til rådighed.

·         Rambøll er med til at drive projektet af fælleshuset, der er tegnet af Henning Larsen.

·         Aalborg Portland og Unicon leverer henholdsvis den CO2-reducerede cement, FutureCem, og beton med lavere CO2-aftryk til projektet.

 

  • Fælleshus3web