Bank og byudviklingsselskab vil få kunsten ud over rampen sammen

  • 2 DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Kredit Signe Guttormsen 800Px DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE er titlen på kunstner Signe Guttormsens værk i midten af boligbyggeriet Kongens Punkt. Værket fortsætter under gården i den fælles P-kælder. Signe Guttormsen
Arbejdernes Landsbank og Kanalbyen i Fredericia har indgået et nyt partnerskab, der gør banken til hovedsponsor på kunst i den nye bydel over de næste tre år. Partnerskabet er ifølge adm. direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv et godt eksempel på, hvordan kultur- og erhvervsliv kan gå hånd i hånd.

På Fredericias havnefront spirer en ny bydel med boliger, erhverv, kanaler og byhaver. De første beboere og virksomheder er flyttet ind og området besøges flittigt af gæster fra nær og fjern. For at tilføje en ekstra dimension til det nye byområde har byudviklingsselskabet bag kanalbyen i samarbejde med Statens Kunstfond og bygherrerne udpeget en række bygningsværker, der skal udformes i samarbejde med kunstnere.

En sådan ambitiøs plan kræver særlige partnerskaber. Og i går blev det på Dansk Erhvervs konference, ’Vækst med Kultur’, offentliggjort, at Arbejdernes Landsbank og Kanalbyen i Fredericia har indgået et nyt partnerskab, som indebærer, at banken bliver hovedsponsor, når der over de næste tre år skal skabes ny kunst i Fredericias nye bydel. 

På forreste række til konferencen sad adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

”Partnerskabet mellem Arbejdernes Landsbank og Kanalbyen i Fredericia er et godt eksempel på noget, vi ser mere og mere af, nemlig at aktører fra kultur- og erhvervsliv indgår strategiske alliancer, der skaber værdi for mange. Kunsten kommer ud over rampen, Kanalbyen bliver et bedre sted at være, og Arbejdernes Landsbank får nogle nye forretningsmuligheder”, siger Brian Mikkelsen.

I Arbejdernes Landsbank har man i mange år samarbejdet med en bred vifte af kulturaktører. Partnerskaberne skaber nemlig værdi på flere planer, mener banken.

”Selvom vi er en landsdækkende bank med 71 filialer over hele landet, så ser vi os faktisk også som en lokalbank, der via vores filialer engagerer os meget i de lokal- og nærmiljøer, hvor vi er tilstede. Det er en del af vores historik og værdigrundlag at være synlige lokalt og bidrage til den lokale udvikling. Det kan vi gøre på mange måder – én af måderne er via tætte partnerskaber med forskellige kulturelle aktører og derigennem skabe værdi for vores kunder, for samfundet og naturligvis også for os som bank. Kanalbyen er et meget stærkt eksempel på dette, og et samarbejde vi ser utrolig meget frem til,” siger Peter Froulund, der er Branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. 

I Kanalbyen i Fredericia er der ligeledes stor glæde over, at partnerskabet nu er en realitet.

”Partnerskabet med Arbejdernes Landsbank betyder alverden for os. For det første kan vi nu tiltrække nogle højt anerkendte kunstnere, som vil være med til at skabe store og anderledes oplevelser. Det betyder mere livskvalitet for dem, der bruger byen. For os som byudviklingsselskab betyder det, at vi får en større eksponering udenfor Fredericia, end vi ellers ville have haft. Endelig giver et treåret partnerskab os ro til at arbejde videre med at planlægge en endnu mere langsigtet strategi, hvor næste skridt for eksempel kunne være endnu mere langstrakte partnerskaber med fonde”, siger projektdirektør Tim Halvorsen fra Kanalbyen i Fredericia.  

Kunstnere er med til at skabe arkitekturen

Som noget nyt inviterer Kanalbyen og byens bygherrer kunstnerne ind tidligt i byggeprojekterne. På den måde kan de nemlig være med til at præge arkitektur og materialer. Statens Kunstfond bistår med at udpege kunstnere og er desuden med til at finansiere skitseprojekterne. 

Indtil videre har kunstneren Peter Holst Henckel realiseret værket Flora Danica Aquatica i et boligbyggeri i Kanalbyen, mens billedkunstner Signe Guttormsen lige nu er i gang med at realisere værket ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” i et offentligt gårdrum. Samtidig forhandles der med internationalt anerkendte kunstnere om flere store, nye projekter.

 

  • Brianmikkelsen Aug18 0557 800Px Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen
  • Langebro Værk Af Peter HH Kreditering Danbolig 800Px Værket 'Flora Danica Aquatica' af Peter Holst Henckel er integreret i tre boligbebyggelser. Hver opgang har sit eget motiv og gulvfarve. danbolig