Anerkendt billedkunstner skaber værk til boligbyggeri

  • 2 DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Kredit Signe Guttormsen 800Px Rækværket på kunstværket i Kongens Punkt er inspireret af plantegninger over udviklingen af svovlsyrefabrikken, der tidligere lå i området. Signe Guttormsen
Billedkunstner Signe Guttormsen er udpeget til at udvikle et kunstværk til boligbyggeriet Kongens Punkt i Kanalbyen i Fredericia. Hendes værk handler om stedets historie som industriområde, men det inviterer også nutidens beboere til at mødes med interesse for hinanden.

Når de nye beboere flytter ind i boligbyggeriet Kongens Punkt i efteråret 2019 kommer de til at bo omkring et kunstværk, der strækker sig fra den private parkeringskælder og op i det store fælles gårdrum.

Værket med titlen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE ” udspringer af et partnerskab mellem Kanalbyen i Fredericia og Statens Kunstfond, som handler om at undersøge kunstens potentiale i byudvikling. I partnerskabet indgår fem kunstværker, hvor kunstnerne udpeges i et samarbejde mellem Statens Kunstfond og bygherrerne i Kanalbyen.

”Til boligbyggeriet Kongens Punkt har vi peget på billedkunstner Signe Guttormsen, fordi hun er en af de store stjerner inden for bygningsintegreret kunst med et særligt blik for steders ånd og kendetegn”, fortæller Søren Taaning, formand for Statens kunstfonds legatudvalg for billedkunst.
Fysisk udgør værket et værn i cortenstål opført omkring en cirkulær gennembrydning i dækket, som opleves fra det fælles gårdrum. Værnet består af en tekst samt et billede af plantegninger, der illustrerer fabriksområdet, der tidligere lå på stedet. Teksten i værnet former ordene ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE”. I det nedre gårdrum ved parkeringskælderen fortsætter værket i en installation bestående af duge ophængt på tværgående wires, der danner et billede af vasketøj.

En hyldest til arbejderfamilierne

Billedkunstner Signe Guttormsen fortæller selv, at værket tematiserer det liv og arbejde, der udspillede sig på ’Syren’, svovlsyrefabrikken, som lå på samme sted fra 1917-2004.
”Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med børnepasning, tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. Sætningen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” henviser specifikt til omgangen med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af. Konsekvenserne af vores handlinger kender vi først senere,” siger Signe Guttormsen.

Anledning til dialog og nysgerrighed

Selve værket skal realiseres samtidig med, at beboerne begynder at flytte ind i det nye hus. Kunstneren håber, at det vil give anledning til dialog, mellem beboere og kunstner og beboerne imellem.

”Jeg håber, at værket kan give anledning til vegetative møder, både mens vi realiserer det og i eftertiden. Titlen ”DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE” handler også om sansning og samvær i hverdagen”, siger Signe Guttormsen.

Kongens Punkt består af almene lejligheder, ejerlejligheder og lejligheder til privat udlejning, og der er indflytning omkring 1. november. Hos Bygherren STB Byg glæder adm. direktør Jens Winther sig til at se værket tage form.

”Som bygherre er vi glade og stolte over, at Statens Kunstfond er med til at løfte oplevelsen af Kongens Punkt. Jeg er særligt begejstret over valget af Signe Guttormsens spændende værk, fordi det fortæller en vedkommende historie og samtidig er smukt. Jeg tror, det vil gøre huset til noget helt særligt”, siger Jens Winther fra STB Byg.

Boligkontoret Fredericias direktør Finn Muus glæder sig også over valget af Signe Guttormsens værk.

”Med dette kunstværk bygger Kongens Punkt bro mellem stedets historie fra grundlæggelsen af Fredericia over industrialiseringen og til udviklingen af Kanalbyen. Jeg er overbevist om, at kunstværket vil sætte gang i dialoger mellem beboere og gæster om byens spændende historie og udvikling”, siger Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia.

Der planlægges en indvielse af værket i februar 2020. Værket er finansieret af STB Byg, Boligkontoret Fredericia samt Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Kanalbyen i Fredericia. Trine Møller Madsen, InSitu, har været kunstfaglig rådgiver.

FAKTA

Om Signe Guttormsen

Udover at beskæftige sig med fotografi og maleri har Signe Guttormsen udført en lang række bygningsintegrerede kunstværker. I 2010 skabte hun en belægning på Kronprinsparrets tagterrasse i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg Slot. Andre bygningsintegrerede værker tæller Banedanmarks Trafiktårn Vest, Fredericia (2015), Institut for molekylær medicin, Syddansk Universitet, Odense (2014) og Psykiatrisygehuset Vejle (2017).

Om Kongens Punkt

Boligbyggeriet Kongens Punkt består af en blanding af private boliger, almene familieboliger og almene lejligheder i seniorbofællesskab placeret ved Frederiks Kanal og tæt ved hav og by. I stueetagen kommer der til at ligge en cafe med udsigt til Frederiks Kanal og under huset en P-kælder. Der er stadig ledige lejligheder til salg og privat udlejning gennem Danbolig Fredericia.

Om Kanalbyens kunststrategi

Kanalbyen arbejder strategisk med kunst som et redskab til at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge. I samarbejde med Statens Kunstfond er der udpeget fem byggeprojekter, hvor kunsten skal tænkes tidligt ind, så den kan få optimale vilkår for at præge byggeprojekterne og oplevelsen af dem. Ideen er, at kunsten skal indarbejdes allerede i takt med, at et projekt skitseres og projekteres. Ved at integrere kunsten tidligt, kan den få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Det skal give de enkelte projekter identitet og styrke den samlede oplevelse af det nye byområde.

 
Signe Guttormsens værk er det andet væk i denne række. Første værk var Peter Holst Henckels ’Flora Danica Aquatica’, som er opført i tre opgange i boligbyggeriet Langebro.

 

Tidligere har Kanalbyen udviklet et kunstprojekt  i byens rum i samarbejde med keramiker og kunstner Gunhild Aaberg, der resulterede i en række havnebænke under titlen 'På bedding'.

Læs mere om Kanalbyens kunststrategi

 

  • 2 DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE Kredit Signe Guttormsen 800Px Rækværket på kunstværket i Kongens Punkt er inspireret af plantegninger over udviklingen af svovlsyrefabrikken, der tidligere lå i området. Signe Guttormsen
  • Vasketoej4 800Px Kunstværket "DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE" fra luften Signe Guttormsen
  • Vasketoej3 800Px "Vasketøj" på tørresnore udført i galvaniseret stål Reference til datidens hårdtarbejdende kvinder, der bla. stod for tøjvask, som de hængte til tørre i gårdrummene i Fredericia Signe Guttormsen
  • Foto Af Kunstneren 800Px Billedkunstner Signe Guttormsen